Søndag ettermiddag rant det illeluktende vann fra to rør i Vaskerelven. Det pågår for tiden bygningsarbeider som omfatter vann— og kloakksystemet i veien.

— Det er Bergen bydrift som Bergen kommune som er ansvarlig for byg-ningsarbeidet, sier Stein Ove Boland, vakthavende ved vann- og avløpsetaten i Bergen.

De har ikke fått noen henvendelser fra publikum, men vil ta kontakt med an-leggssjefen i Bergen bydrift.