Kloakken flommer opp fra en kum i Fjøsangerveien, like nord for krysset til Møllendalsveien.

Kåre Ophus og Oddvar Pettersen fra Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune er på stedet og jobber når BT ankommer klokken 09.50. — Vi fikk melding om dette like før klokken 9, og har vært her og jobbet siden. Det er noe som sperrer kloakkløpet her, så vi prøver å fjerne det manuelt nå, forklarer Ophus.

Dam av kloakk

Fra kumlokket renner kloakken ut i Bybanesporet og ned langs skinnene. Nederst i krysset mot Møllendalsveien, like etter rundkjøringen fra Florida har det samlet seg en liten pøl, og det plasker i brunt vann når bilene kjører gjennom.

— Vi håper å få ordnet dette på den enkle måten nå. Viss ikke må vi tilkalle en sugebil og sperre gaten, sier Ophus.

Om dette blir tilfellet er det avkjøringsfeltet fra Fjøsangerveien ned mot rundkjøringen ved Florida som vil bli sperret av.

Dette blir det i såfall aktuelt å gjøre til kvelden, forteller Ophus og Pettersen fra Vann-og avløpstetaten.

Håper ingen bader

— Det er ikke sikkert vi får ordnet dette med det første, så vi håper ikke alle beboerene i området føler for å ta et formiddagsbad eller en dusj. Da kommer det til å komme opp enda mer avløpsvann her, sier Ophus.

Det var en lokalbeboer som tipset BT om saken. Han ønsker å forbli anonym, men kan fortelle at han har sett mindre utslipp av urent vann fra kummene på stedet i flere uker før det i dag ble tett og flommet over i en av dem.

TYNGDEKRAFT: Kloakken fra den tette kummen flyter ned langs bybanesporet og samler seg i bunnen i krysset mot Mølendalsveien.
Leif Gullstein