RAGNHILD HOV

Vann— og avløpssektoren har heller aldri fått bekreftelse om på om septiktankene til anlegget noen gang er tømt.

Kloakkanlegget på Ulriken ble tatt i bruk i 1960 da telemasten var ny. Vanligvis skal eiere av private kloakkanlegg sende inn tømmebekreftelse hvert annet år. Men noen slik bekreftelse finnes ikke i vann- og avløpsetatens saksmappe for Ulriken.

Fagdirektør for vann- og avløpsetaten, Ivar Kalland, utelukker imidlertid ikke at septiktanken har vært tømt.

— Men vi finner ingen bekreftelse på det i våre papirer, sier han.

Av saksmappen går det frem at siste gang det ble ført tilsyn med anlegget var i juni 2002.

— Men vi fikk ikke undersøkt kloakkanlegget så grundig som vi hadde ønsket fordi eieren, Thorbjørn Sirseth, ikke møtte opp, forklarer Kalland,

Tilsynet skjedde etter at kommunens folk hadde blitt varslet om det var kommet avløpsvann direkte ut i terrenget fra kafeen på Ulriken.

To alvorlige mangler ble funnet:

  • En kum bak restauranten sto full av kloakk.
  • To andre kummer på ledningsnettet inneholdt mange fremmedelementer.

Etterpå fikk Sirseth skriftlig varsel om å utbedre kloakken. I brevet som ble sendt Sirseth ble det også påpekt at han måtte melde fra når feilene var rettet opp slik at vann- og avløpsetaten kunne se på anlegget på nytt. Men fagdirektør Kaland bekrefter at Sirseth aldri svarte på brevet.

— Vi har prøvd å følge opp pålegget muntlig, uten at vi har fått noen tilfredsstillende svar.

Kalland vedgår at det hadde vært ønskelig med et bedre kontrollsystem av private anlegg av den typen som på Ulriken. Men slik kontrollrutinene fungerer, baserer det seg i hovedsak på egenmelding fra eierne.