Under gulvet føres kloakken fra byen inn til et forkammer og derfra gjennom en tilløpskanal til en samlebrønn. I tilløpskanalen passerer vannet sprosserister som skal hindre at for store objekter kommer inn i pumpene og skader skovlene. I samlebrønnen er det installert sugeledninger for hver av de fire pumpene. To store som hver kan pumpe inntil 700 liter i sekundet og to mindre som hver kan pumpe inntil 140 liter i sekundet.

Pumpene slår seg automatisk av og på ved hjelp av flottører som måler nivået i samlekummen. Flottørene er koblet til wirer som styrer en bryter, denne kobler motoren av og på.

Fra pumpene går kloakken via en trykkledning til kloakken i Håkonsgaten som ligger fem meter høyere. Deretter gikk det tidligere rett ut i Puddefjorden.