— Det er ingen grunn til panikk. Vi mener å ha full kontroll. Det er ikke farlig å drikke vann fra Jordalsvatnet etter et brudd på en kloakkledning ved vannet, sier fagansvarlig i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Anna Walde.

Bergen kommune og BT fikk i formiddag flere henvendelser etter at folk hadde sett kloakk flyte ut i drikkevannskilden.

— Det ble konstatert en feil på en kloakkledning i Selvikveien. Denne ledningen er tilknyttet rundt åtte hus. Det ble umiddelbart sendt sugebil til stedet, som konstaterte at det rant kloakk ut i omgivelsene og mot drikkevannet, sier Walde.

Kloakken på land ble umiddelbart sugd opp og fjernet. Kloakkledningen er også ordnet.

Ordnet nå

Ved 12.15-tiden mente Bergen kommune å ha kontroll på situasjonen.

— Om noe kloakk er kommet ut i drikkevannskilden kan vi berolige befolkningen om at det ikke er fare på ferde. For det første går strømmen slik at den eventuelle forurensningen driver bort fra inntaket til vannverket. Dessuten tas drikkevannet opp fra 40 meters dyp. I tillegg filtreres vannet som skal bli drikkevann. Eventuelle parasitter skal forsvinne i filteret. Om noe imot formodning skulle trenge igjennom filteret, blir det i tillegg UV-bestrålt. Derfor er vi ikke bekymret for drikkevannet, sier Anna Walde.

Hun forteller at for sikkerhets skyld vil Vann- og avløpsetaten følge opp saken med ekstra prøvetaking av vannet før det filtreres.

— Vi følger nøye med, men er trygge på at det ikke er farlig for de 40.000 som får vann fra Jordalsvatnet, sier hun.

Kontroll hvert 5. år

Kloakkledninger nær drikkevann skal etter Bergen kommunes regelverk kontrolleres hvert femte år. Den aktuelle kloakkledningen skulle etter planen ha vært kontrollert senere i år.

RYKKET UT: - Vi følger nøye med, men er trygge på at det ikke er farlig for de 40.000 som får vann fra Jordalsvatnet.