LENE STEIMLER

— Ja, her kommer det dopapir og forskjellig opp innimellom. Se som det siver ut der nede, sier Tore Aaberg og peker på en strømning under kaien på Kristiansholm i Sandviken.

Han har lenge gått og ergret seg over kloakkavfallet som har ubegrenset adgang ut i vannet i nabolaget hans. Avfall fra 100-200 personer renner rett ut i fjorden, og Vann- og avløpsetaten lover å prøve å rydde opp snart.

Håper å ordne opp

— Vi liker ikke dette vi heller, og vi er på ingen måte stolte av det. Opprydningsprosjektet er i gang og vi håper å få en orden på det i løpet av 2005, sier Hogne Hjelle, sjefingeniør i etaten.

Aaberg og barndomskameraten Ove Askeland er født og oppvokst i området rundt Kristiansholm, og kloakkproblemet har eksistert så lenge de kan huske.

— Tidligere kom det noen og renset området en gang i året, men nå blir ikke det gjort engang. Bare se på det hvite mudderlaget som ligger på bunnen, sier Askeland fortvilet.

Denne situasjonen er stikk i strid med hovedmålsettingen til Vann- og avløpsetaten, som sier at «Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår».

Ingen pumpestasjon

Askeland og Aaberg har reagert sterkt på at det ikke finnes noen pumpestasjon til kloakken i området, og det spesielt etter Bergen kommunes løfter om nye renseanlegg som skulle fjerne all synlig forurensing fra avløpsvannet fra og med 1999. Kommunen har visst om problemet ved Kristiansholm lenge, men har måttet vente på klarsignal fra planavdelingen.

— Problemet er at det er så mange byggeplaner for området her, og vi har vært usikre på hvor vi skulle plassere pumpestasjonen. Blant annet har det vært snakk om en ny cruisehavn og nye boliger i området, sier Hjelle.

Bedriftskloakk rett i sjøen

Nå begynner imidlertid også Vann- og avløpsetatens tålmodighet å ta slutt.

— Det har jo gått veldig lang tid og vi skulle kanskje bare ha begynt å bygge, men da er sannsynligheten stor for at vi måtte ha flyttet pumpen ikke lenge etterpå, sier Hjelle.

I tillegg til kloakkavfall fra diverse husstander, renner også avfall fra bedriftene på Kristiansholm rett ut i sjøen.

— Disse har ansvar for eget utslipp og har ikke noe kloakknett. Det er også enkelte boliger andre steder i Bergen som slipper kloakken sin rett uti, blant annet på Eidsvågsneset, men for disse vil det bli dyrt å tilknytte seg et fellesnett, sier Hjelle.

Askeland og Aaberg håper at det i hvert fall blir slutt på forurensingen i Sandviken i løpet av 2005.

— Nå har vi gått og sett på dette i flere år. Det er jo lite sirkulasjon her inne, så alt blir liggende og det er ikke noe hyggelig, sier Aaberg.

FORTVILET OVER FORURENSET VANN: Ove Askeland (t.v.), Tore Aaberg og Hogne Hjelle er alle like fortvilte over kloakken som flyter i vannet i Sandviken. Sistnevnte er sjefingeniør i Vann- og avløpsetaten.<p/>FOTO: GIDSKE STARK