Et helt nytt sikkerhetsgjerde ble ferdig i vår rundt Bergen Lufthavn på Flesland. Gjerdet er bygget etter gjeldende sikkerhetsstandard og kostet rundt 6 millioner kroner. Dette erstattet det gamle gjerdet som var til nedfalls og som ikke var egnet til å holde hjort ute fra flyplassområdet. I løpet av to og et halvt år er det skutt rundt 40 hjorter inne på flyplassen. Da det nye gjerdet ble ferdig i vår, regnet alle med at hjorten ikke lenger ville kunne ta seg inn på flyplassområdet.

Men nå viser det seg at hjort likevel kommer seg innenfor gjerdet. Dels skyldes det at hjorten noen steder klarer å hoppe over det nye gjerdet. Etter hvert er slike muligheter luket bort.

7 hjorter skutt i år

Like fullt har 7 hjorter måttet bøte med livet innen på flyplassområdet i år. Fire hjorter er skutt av Luftfartsverkets folk, mens viltnemnden i Bergen har stått for avliving av 3 hjorter. Fristende gressbeiter inne langs flystripen lokker hjortene inn på området.

— Det nye gjerdet har medført at det er færre hjorter inne på området nå enn før, sier seksjonssjef Lasse Solberg i Luftfartsverket til Bergens Tidende. - Men noen driver en hasardiøs aktivitet ved å klippe svære hull i gjerdet - så store at hjort lett kan komme seg gjennom. Siden i vår har vi funnet 7 store hull i det 18 km lange gjerdet. Hullene er spredt på flere kanter av flyplassen, bortsett fra på den siden av flyplassen der ekspedisjonsbyggene og hangarene ligger og der det er mye folk og trafikk, sier Solberg.

Frykter drama

— Det sier seg selv at dette setter flysikkerheten i fare. Kollisjon mellom fly og hjort kan føre til en katastrofe. I tillegg skaffer det oss mye arbeid og utgifter med å reparere gjerdet. Så de som står bak dette, bør tenke på hvor alvorlig gjerningen deres er, sier han.

— Hvilke motiver har folk for å klippe hull i gjerdet?

— Jeg vet ikke. Vi har ingen konkrete mistanker i og med at vi ikke har fått tak i noen av dem som har klippet hullene. Vi har vært inne på om det kanskje er turfolk som klipper seg atkomst til det store området på innsiden av gjerdet, sier han.

Neppe krypskyttere

— Kan det være smuglere som vil unngå kontroller i ankomst- og avgangshallene?

— Nei, det tror jeg ikke, sier Solberg.

— Kan det være noen som lager hull for på den måten lokke hjorten til et sted den kan tyvjaktes?

— Nei, det tror jeg ikke. Vi har ikke hørt smell som skulle tilsi at det er krypskyttere på ferde.

— Hva gjør dere nå?

— Vi vurderer å be politiet om hjelp til å få slutt på gjerdeklippingen. Selv utfører vi patruljering og sjekk av gjerdet med jevne mellomrom. Men vi kan ikke være til stede langs hele gjerdet til enhver tid. Et alternativ vil være å sette strøm på gjerdet, uten at vi har konkret vurdert det. I det lengste håper vi at folk vil forstå alvoret i det de gjør når de nå leser i BT om saken, sier Lasse Solberg.

FARLIG HULL: - Dette er det 7. hullet som er klippet i det nye sikkerhetsgjerdet, forteller seksjonssjef Lasse Solberg. <p/>Foto: TOR HØVIK