De siste dagene har sjåførene blant annet truet med å la passasjerene reise gratis fordi systemet ikke fungerer. Fylkeskommunen, Skyss og Tide lover å løse problemene rundt det nye billettsystemet, og samlet seg derfor til et møte i dag.

— Vi erkjenner at det ikke er godt nok i dag. Alt kan ikke tas på en gang, men dette skal vi rydde opp i, uttalte fylkesrådmann Paul M. Nilsen før møtet.

Møtet startet på Clarion hotell på Flesland klokken 08.30 torsdag morgen, og ble avsluttet i 11-tiden.

— Vi har hatt et godt og konstruktivt møte med Tide og de tillitsvalgte, sier Skyssdirektør Oddmund Sylta.

Tiltakene

I ettermiddag sendte Skyss ut en pressemelding hvor det går frem at de nå vurderer tiltak overfor kundene for å få ned mengden kontantbetaling, som i bergensområdet er svært høy, kring 30 prosent. I første omgang kommer disse tiltakene:* Lansering av FleksiSkyss (klippekortløysing) 24. september

  • Intensivering av arbeidet med å plassere ut fleire billettautomater
  • Komme i gang med prosessen for å få til salg av billetter gjennom kiosker og andre utsalgssteder

Skyss tør ikke tidfeste startdato for de to siste tiltakene, men sier de setter inn et høyt trykk for å få det plass så raskt som mulig.

I tillegg skal Skyss bedre de interne informasjonsrutinene overfor sjåførene om endringer og rettinger i billettsystemet, slik at sjåførene lettere kan følge med i fremdriften.

Har latt vente på seg

Mange reisende opplever dagens billettsystem som unødig tungvint. Etter innføringen av det nye billettsystemet har det ikke vært noen form for klippekort for dem som ikke tar buss og bane ofte nok til at periodekort lønner seg.

De som hadde klippekort før er henvist til løsningen KontantSkyss, men da må de stå i kø på linje med dem som betaler kontant.

BT skrev om misnøyen blant busspassasjerene i mai. Da lovet Skyss at et klippekort skulle være på plass i god tid før Bybanen åpnet. Det skjedde ikke.

Også i juni ble det varslet at klippekortet var like rundt hjørnet. Nå er det altså 24. september som gjelder som startdato.

— Vi har fått en versjon som vi har testet i halvannen uke, som så langt viser veldig god stabilitet og funksjonalitet, sier Sylta.

De neste to ukene skal brukes til videre testing, utplassering av programvaren og til å informere både brukere og sjåfører.

- Er disse tiltakene nok til å få bukt med problemet?

— Summen av de tre tiltakene er bidrag i rett retning. I tilleg jobber vi videre med langsiktige tiltak i nært samarbeid med sjåførene. Jeg vil understreke at sjåførene gjør en kjempejobb, sier direktøren.

- Fornuftig

  • I aller høyeste grad fornuftig, sier Jan Sivertsen, leder for Vestnorsk Transportarbeiderforening, om at klippekortet nå blir gjeninnført.

— Det vil i stor grad hjelpe på fordi 60-70 prosent av passasjerne som i dag bruker Kontantskyss, da kan gå inn bak i bussen i stedet for å henvende seg til sjåføren. Det vil føre til er mer effektiv billettering, sier Sivertsen.

Han understreker at Skyss også må arbeide for å forbedre selve programvaren, som i dag er alt for treig. Han vil heller ikke legge trusselen om gratiskjøring død.

— Sjåførene må ha mulighet til å droppe billetteringen når systemet skjærer seg, man kan ikke begynne å fikse på dette midt i ruten. Det må være rom for dette helt til systemet er helt oppe og går, mener fagforeningslederen.

Ifølge Sylta har Skyss så langt ikke registrert stor grad av gratiskjøring.

— Men jeg har full tillit til at sjåførene vurderer dette i hvert enkelte tilfelle hvis billettsystemet skulle skjære seg.

- Ikke kaos

Oddmund Sylta mener at pressen har overdrevet problemene i kollektivtrafikken.

— Deltakerne på møtet var enige i at vi ikke kjenner oss igjen i mediebildet av «kaos i kollektivtrafikken», som har spredt seg den siste tiden.

Han viser til at det er over 5000 daglige avganger i bergensområder, og at «ingenting tyder på at det er omfattende problemer i trafikken eller at det er nedgang i passasjertallene».

— Samtidig vet vi at vi har en del utfordringer, mellom annet knyttet til billetteringssystemet, og dette arbeider vi kontinuerlig med å løse. Vi kommer ingen vei uten et godt samarbeid med alle operatørselskapene og de tillitsvalgte. Nettopp derfor ble det opprettet en brukergruppe på forsommeren, der representanter for sjåførene i de ulike operatørselskapene er med på å påvirke videreutviklingen av systemet, sier Sylta.

— Vil følge opp

Hovedtillitsvalgt i Tide Buss, Marit Engeseth, sier hun er fornøyd med dagens møte.- Vi fikk belyst en del problemstillinger og avklart en del forventninger. Det var et godt og positivt møte.

— Det er veldig bra at flexikortet kommer og at det jobbes for å få på plass flere automater. Vårt mål er å ha null penger på buss. Det er den beste måten å få effektiv drift på, pluss at man tar vekk risikoelementet.

Er dagens tiltak nok?

— Det er greit per nå. Men vi kommer til å følge opp fremover, sier hun.

Hun sier Tide alltid har hatt en god dialog med Skyss, og mener pressen har hauset billettkonflikten opp.

— Dette med gratiskjøring er en trussel som BT har oppkonstruert. Vi har aldri oppfordret sjåførene til å kjøre gratis, men til å bruke sunn fornuft og skjønn. Blir man stående på grunn av et billettsystem som ikke fungerer, må man bare komme seg av gårde. Sjåførene må vurdere situasjonen, og det er de veldig gode til.

Hva bør gjøres for å rydde opp i billettfloken? Si din mening.