Russen på Stord har tatt konsekvensen av at mange russ er muslimer. Opp gjennom årene har det vært tradisjon at russen, som en del av russedåpen, må kysse et grisehode. Tradisjonen fortsetter, men med en egen vri for muslimer. — Vi mener det er viktig å ha dåp også for dem som har en fremmedkulturell bakgrunn, sier russepresident Sindre Mikkelson til avisen Sunnhordland. I år vil derfor de som ikke vil kysse grisen kunne få kysse et torskehode i stedet.

- Rett og slett ekkelt

I går kunne Halima Muhammed, russ på Stord vidaregåande skule teste ut torskehodet, uten at det kysset så ut til å falle i smak:

— Det var rett og slett ekkelt.

I dag kan hun bli en av flere russ som får anledning til å teste torsken. 27. april er den offisielle dagen da russefeiringen starter på Stord. Og dåpen den foregår rundt Vikastemma.

Dåpsseremonien starter med at russen dypper hodet sitt i vann, deretter i mel, før grisehodet skal kysses. I år er også torskehodet med. Seremonien avslutter med at russepresidenten svømmer ut til en holme, der grisehodet og torskehodet gravlegges.

Torskehodet ble hentet på Trollkrabben, en lokal fiskeforedlingsbedrift.

Stolt

— Jeg tror dette er første gang vi gjør det på denne måten, sier Mikkelson.

Han kjenner til tre elever som er muslimer blant russekullet på 230 elever.

Elevinspektør Arne Steinsvåg ved Stord vidaregåande skule er stolt over at elevene har valgt en ny vri rundt russedåpen.

— Jeg har aldri tenkt over dette før, og det har sikkert ikke elevene heller. Men jeg synes det er helt rett. Så lenge det er så mange som tar studiekompetanse her med muslimsk bakgrunn, så er dette veldig bra, sier han.