Utslippet av klimagasser økte med 4,8 prosent i 2010, etter to år med nedgang. Veksten var størst innen industri og transport.

Oppgangen må sees i sammenheng med utslippsreduksjonene under finanskrisen i 2008 og 2009.

I tillegg førte en kald vinter med høye strømpriser til større utslipp fra fyring enn året før, viser foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå og Klima— og forurensningsdirektoratet.

Utslippene av klimagassen CO2 økte med 2,6 millioner tonn i fjor, til 45,4 millioner tonn. Det er det høyeste utslippet av CO2 siden utregningene startet i 1973.

Mens samlede klimagassutslipp har økt med 8 prosent siden 1990, har utslippene av CO2 økt med drøyt 30 prosent. Hovedårsaken er veksten i norsk olje- og gassproduksjon på 1990-tallet.

- Skandaløst

Norske klimagassutslipp steg med nesten fem prosent i fjor, etter å ha falt til sitt laveste nivå på 14 år i 2009.

Økningen skyldes blant annet økte utslipp fra energiproduksjon på grunn av økt aktivitet på Kårstø og Mongstad i 2009 og 2010.

Byråd for miljø i Bergen, Lisbeth Iversen (Krf), er ikke overrasket over de dystre tallene.

— Dette skulle ikke overraske oss så veldig med tanke på forhandlingene som strandet i København, og Mexico-møtet i november som heller ikke førte frem, sier hun.

Etter to år med finanskrise og nedgang, økte klimagassutslippene kraftig i fjor.

— Skandaløst er bare forbokstaven på dette, sier hun oppgitt til bt.no

- Ta penger fra Oljefondet

Økningen skyldes også blant annet økte utslipp fra energiproduksjon på grunn av økt aktivitet på Kårstø og Mongstad i 2009 og 2010.

Iversen mener det er vanskelig for Bergen å løse dette problemet alene.

— De har parkert et Co2-anlegg på Mongstad som stadig slipper ut mer klimagasser. Utslippene er langt over nivået fra Kyoto-avtalen.

— Jeg har lenge etterspurt signaler fra regjeringen om grønne investeringer langs kysten, men møter en handlingslammelse i norsk klimapolitikk.

— Vi må ha en regjering som våger å bli grønn, sier hun.

- Folk vil protestere

Iversen peker mot USA der det dannes folkebevegelser for å endre klimapolitikken. Hun tror det samme vil skje i Norge.

— Jeg opplever at det er mange i Bergen som er motivert for å gøre noe og ta personlig ansvar. Jeg tror folk kommer til å reise seg og protestere, sier hun.

Iversen mener løsningen på politisk nivå ligger i å investere i grønn teknologi.

— Man må ta en del en del avkastning fra Oljefondet og investere i grønn energi og teknologi, ikke minst i transportsektoren.

- Byrådet gjør vondt verre

Julie Andersland, Venstres førstekandidat til bystyret, mener byrådet i Bergen ikke satser nok på klima.

— Rapporten viser at regjeringens klimasatsing er en bløff. Tiltakene er for små, kommer for sent og gjennomføres halvhjertet. Mongstad er enenorm bidragsyter til klimagassutslippene, og det erutrolig at et tidligeremiljøparti som SV har gått med påå la disseutslippene fortsette, sier hun.

— Et mørkeblått byråd i Bergen gjør vondt verre. Vi må ta grep også lokalt. Det er i byene vi har muligheten til å gjennomføre storstilte satsinger på effektiv, miljøvennlig transport som reduserer både kortsiktig og langsiktig forurensning, sier Andersland.

- Trist

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen reagerer sterkt på dagens klimarapporter.

— Tallene er en trist påminnelse om at norsk klimapolitikk ikke fungerer. Tomme ord og gasskraftverk redder ikke miljøet.

Han mener «månelandingen» på Mongstad er kroneksempelet på feilslått klimapolitikk.

— Nå er det på tide med handlinger som faktisk reduserer utslippene her og nå.

— For Norges del er det fossilindustrien som er verstingen, om vi ser bort fra politikere som ikke griper inn for å redusere utslippene. Det er en handlingslammelse i de etablerte partiene som gjerne prater om hvor alvorlige kliamendringene er, samtidig som de åpner nye petroleumsfelter, sier han.

Hva tror du er grunnen til at utslippene øker? Vi vil gjerne høre din mening!

OPPGITT: -  Skandaløst er bare forbokstaven, sier byråd for miljø i Bergen, Lisbeth Iversen (Krf).
ØRJAN DEISZ
-TRIST: - Tallene er en trist påminnelse om at norsk klimapolitikk ikke fungerer, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.