I går skrev bt.no om den nye forskningsrapporten som slår fast at høyere havnivå vil legge store deler av Bergen sentrum under vann i løpet av dette hundreåret.

Rapporten er laget av internasjonalt anerkjente forskere fra flere fagmiljø. De er samstemte i sine konklusjoner. Temperaturen kommer til å stige med 2-3 grader, og vannet i Bergen blir en halv til en meter høyere i forhold til dagens nivå. Dette er et faktum.

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene skyldes CO2-utslipp gjennom menneskelig aktivitet. Sjelden har et internasjonalt forskningsmiljø vært mer samstemte i sine konklusjoner. Under en prosent av de som bidro til rapporten var uenige i konklusjonen.

Skeptikere i bt.nos forum

Men til tross for uttallige vitenskapelige bevis er det fremdeles mange som tviler, både på at klimatrusselen er reell og at den er menneskeskapt. Av nærmere 80 innlegg på bt.no sitt forum tirsdag var et overveldende flertall skrevet av lesere som benekter klimatrusselen eller ikke tror at den er menneskeskapt.

Folk motsetter seg synspunkter fordi de tror det vil ta fra dem det gode liv.

Samtidig viser undersøkelser at det er omlag en tredjedel av befolkningen som tviler på at klimatrusselen er reell.

Bergenser (uregistrert bruker) 11. aug, 14:45:

«Spør noen meg så har ikke havet steget én millimeter tross mas om det i alle år. Topp flo-mål på Bryggen fra 1800-tallet er IKKE overskredet i noen som helst stormflo enda. Og dette til tross for at Bryggen også visstnok skal ha sunket. Bryggen synker og havet stiger, men altså bare i forskernes beregninger (les: fantasier).»

– Det er et empirisk faktum at en tredjedel av befolkningen tviler på realiteten i klimatrusselen, selv om forskerne er helt sikre i sin sak. Kanskje folk blir forvirret av at de ikke vet hva vitenskapelig enighet er, sier Jørgen Randers som er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

– Ubehagelig realitet

Han mener årsaken til folks tvil delvis er psykologisk.

– Realiteten er ubehagelig. Hvis man tar dette innover seg får det konsekvenser for tilværelsen. Mange tror at disse konsekvensene er negative, og at man må gi slipp på det gode livet. Da er det mest fristende å tvile på alt. Men jeg tror ikke det er nødvendig å gi avkall på så mye selv om vi tar klimatrusselen på alvor. Det er lett å gjøre noe med utslippene hvis alle blir enige, sier Randers.

– Folk motsetter seg synspunkter fordi de feilaktig tror at det vil ta fra dem det gode liv. Det er et paradoks legger han til.

Trenger flere Al Gore

For de fleste av oss er FNs klimapanel en svært abstrakt størrelse. Randers tror det er viktig at tunge og troverdige personer våger å fronte klimatrusselen for at folk flest skal ta den på alvor. Det holder ikke med en grå masse av forskere.

– Al Gore har gjort en særdeles viktig jobb på dette området. George Bush er et eksemple på det stikk motsatte. Når lederen i verdens supermakt viser så liten vilje til å ta klimaproblemene på alvor får det enorme ringvirkninger. Derfor er det veldig bra at vi nå har fått Obama som president. Politikere er fyrtårn som synes for en stor gruppe mennesker, sier professoren.

Vi som er klimaskeptikere kommer ikke til orde i de store avisene.

Selv om klimaskeptikerne er i et overveldende mindretall mener mange at de får alt for lite spalteplass i mediene. Klimaskeptikerne mener at de ikke får slippe til i mediene med sitt syn.

– Vi kommer ikke til orde i de store avisene. Forskerne som er enige med FNs klimapanel får innleggene sine på trykk hele tiden, mens vi blir refusert, sier Per Engene, som karakteriserer seg selv som miljøaktivist.

Stiftet forening for skeptikere

Han tok i fjor initiativet til Klimarealistene, en forening som avviser at klimaendringene er menneskeskapte og mener at de skyldes naturlige variasjoner utenfor vår kontroll.

– Jeg frykter at alt fokuset på klimaet ødelegger for miljøet. Det er ingenting vi kan gjøre for å endre klimaet, men miljøet kan vi redde, sier Engene.

Selv hevder han at foreningen har en rekke forskere og professorer i sine rekker, men han vil ikke oppgi tallet på medlemmer.

– Hvorfor vil du ikke fortelle det da?

– Nei, det har vi bestemt at vi ikke går ut med. Det er vel ikke så viktig for deg å vite heller.

– Det er fortvilende

Professor Jørgen Randers avviser på det sterkeste at klimaskeptikerne ikke får slippe til i mediene. Han hevder tvert imot at de har fått uforholdsmessig mye spalteplass, og at dette er medvirkende årsak til at så mange fremdeles tviler på de menneskeskapte klimaendringene.

– Det er fortvilende å se. Hvis tallet på innlegg skulle vært reelt i forhold til den faktiske situasjonen skulle de klimaskeptiske forskerne fått en eneste spalte for hver 1000 spalte flertallet fikk. Slik er det overhodet ikke, sier Randers.

– Jeg er bekymret for situasjonen. Vi må bare fortsette å slite og jobbe for å endre folks oppfatning før skadene blir for store og forverrer folks livskvalitet, sier han.

Hvorfor er store deler av befolkningen på kollisjonskurs med forskerne? Diskuter artikkelen under .

VÅTT: Bergenserne har hatt mye vann på Bryggen før, men i framtiden kan det bli vanskelig å sykle her. (Arkivfoto)
MEST UTSATT: Økt havnivå vil ramme Bryggen først. Bildet er fra en flom i januar 2007. Eirik Brekke (Arkivfoto)