— Jeg kan ikke se noe annet enn stort sett mangler, sier Lars Christian Risan. Forskeren fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) har studert seks klimaplaner som dekker elleve norske kommuner.

- Totalt utilstrekkelige

Kritikken er nådeløs. Virkemidlene er verken effektive eller tilstrekkelige for å nå målene. Kommunene trekker heller ikke inn relevant kunnskap om hvordan tiltakene kan iverksettes.

— De er ambisiøse, men midlene for å nå målene er totalt utilstrekkelige. Det er bare tull og tøys, sier Risan.

Alle kommuner skulle ha utarbeidet klima- og energiplan innen 1. juli i år. Drøyt 40 prosent har en slik plan i dag, mens de fleste andre kommuner har startet arbeidet.

Risan opplever at planene kun er laget for å imøtekomme kravet fra staten.

— Jeg tror ikke de vil ha stor betydning for klimaet, sier forskeren.

Unngår konflikter

Ifølge Risan er det konkrete virkemidler for å redusere energibruken i planene, men de har få konkrete tiltak for klimaet.

Ifølge rapporten er planene også konfliktsky. Det foreslås ikke handlingsalternativer, slik at noe kan velges bort. Risan tror kommunene vil unngå interessekonflikter.

— Enten er det en slags kollektiv latskap, eller en tro på at man kan løse ambisiøse mål uten at noe må ofres. En er kun ute etter teknologiske løsninger som ikke går ut over innbyggernes komfort.

Forskeren mener kommunene ikke kan bære all skyld for at klimaplanene er urealistiske. Kommunene mangler de politiske virkemidlene.

— Veldig ambisiøse klimamål kan ikke bare løses lokalt. For eksempel har ikke kommunene utenfor storbyene mulighet til å gjøre mye med transportutslippene, når staten bygger motorveier og lar togene forfalle.

— Til hvilken nytte fungerer klimaplanene?

— Jeg tror den eneste nytten er at de viser svakheten med moderne klimapolitikk.

- Ingen klimaplan

Granvin med 1000 innbyggere er den minste kommunen i undersøkelsen. Risan vil ikke kalle plandokumentet deres en klimaplan.

— De har rett og slett ingen målsettinger om klimatiltak, kun energitiltak, sier Risan.

— Vår plan var utarbeidet så tidlig, at utgangspunktet var å lage en energiplan, sier ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland.

Han er likevel uenig i at det ikke er en klimaplan.

— Med våre tiltak er vi med på å styrke småkraft og miljøvennlig energi. Men vi møter sterke begrensninger på grunn av vernede vassdrag og NVE som sier nei til bygging av småkraft. Vi styrker også skogplanting, sier han.

Hva mener du om kommunenes klimaplaner? Si din mening.