To skoler og en barnehage kan vinne klimapris i høst. 50.000 kroner vil deles ut til de som har utmerket seg i sitt arbeid med bærekraftig utvikling.

— Kunnskap om klima og miljø utvikles og læres i utdanningssektoren. Det er gjennom arbeid i barnehager og skoler at våre barn får holdninger og kunnskap om natur og miljø, sier Mimi Bjerkestrand, leder for Utdanningsforbundet.

Frist i september

De står bak den nystiftede klimaprisen sammen med Naturvernforbundet og Tryg.

Søknadsfrist er 20. september, og Bjerkestrand håper mange kandidater fra hele landet melder seg.

— Dette er et veldig aktuelt tema i samfunnsdebatten. Vårt forrige landsmøte vedtok at vi skal jobbe for at norsk utdanning i sterkere grad bidrar til at barn og unge får bedre kunnskap og bevissthet om ressursbruk og klimaendringer. Vi mener at en klimapris vil løfte frem det gode arbeidet som gjøres, sier Bjerkestrand.

Tre priser hvert år

Tre klimapriser vil bli delt ut på Utdanningsforbundets landsmøte i november. Vinnerne vil bli en barnehage, en grunnskole, en videregående skole eller en lærerutdanningsinstitusjon som har engasjert barn og unge i klimaspørsmålet.

Juryen vil bestå av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet.

— Det som er flott med en sånn pris er at vi får anledning til å løfte frem noen gode eksempler og sette søkelys på det gode arbeidet som gjøres, sier Bjerkestrand.