Da saken kom opp for Bergen tingrett måtte dommerne vurdere hvor ille det faktisk er sammenliknet med seksuelt opphisset fjærkre.

Var bemerkningen så provoserende at 17-åringen burde frikjennes for voldsbruken?

Ærekrenkelse

Den 25. september 2000 var 17-åringen på båttur i Møre og Romsdal. På vei hjem fra bryggen møtte hun en mann og en kvinne.

Kvinnen følte seg ifølge dommen fra Bergen tingrett "beglodd" av 17-åringen. Hun ropte derfor "kåtsjor" til henne.

Tiltalte forklarte at hun tolket "kåtsjor" som "hore", og følte seg kraftig provosert av karakteristikken. Hun slo og sparket derfor både kvinnen og kameraten hennes gjentatte ganger.

Retten slår fast at uttrykket "kåtsjor" må regnes som ærekrenkende. Den lokale betydningen av uttrykket er: "en som er nysgjerrig på en noe negativ måte." Men retten mener det er forståelig at 17-åringen tolket utsagnet på en mer negativ måte.

Likevel ble jenten dømt for forholdet. Retten mener at voldsbruken ikke står i forhold til ærekrenkelsen. Hun ble dømt til 60 dagers betinget fengsel.

En kåtsjor?
FOTO: "FUGLER I HAGEN"