— Alle forstår at Groruddalen trenger penger, men det er beklagelig at regjeringen ikke har sett at alle store byer har de samme behovene, om enn i en litt mindre målestokk enn i Oslo, sier byrådsleder Monica Mæland.

Tirsdag tok hun imot kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa og et kobbel byråkrater fra kommunal- og regionaldepartementet på rådhuset i Bergen.

Tema for møtet var kommunal boligbygging for vanskeligstilte. Bergen fikk presentert sin modell og høstet skryt fra ministeren.

— Look to Bergen, sa Kleppa.

Per i dag står cirka 400 husstander i kommunal boligkø. Nå jobbes det med realisering av «bergensmodellen» som skal resultere i 600 nye kommunale boliger. Modellen er basert på et samarbeid med boligbyggelagene og Husbanken.

Levekårsundersøkelsen

Under møtet med kommunalministeren benyttet Monica Mæland anledningen til å overlevere Levekårsundersøkelsen for Bergen som ble presentert forrige uke.

I undersøkelsen kommer det frem til dels meget store forskjeller i levekår (målt etter elleve indikatorer) mellom ulike bydeler og områder i Bergen.

— Undersøkelsen viser at vi har store utfordringer i enkelte områder av Bergen, slo byrådslederen fast.

Hun viste til at Bergen, i likhet med Oslo, søkte om midler til såkalt «områdesatsing» i 2006. Den gang ble Bergens søknad avvist og samtlige midler i det som egentlig var storbymidler, ble gitt til satsingen i Groruddalen i Oslo.

I dag mottar områdesatsingen i de østlige Oslo store summer fra minst tre departementer med en totalsum som ligger minst på mellom 80-100 millioner kroner.

  • Søk på nytt, sa Kleppa etter Mælands presentasjon.

— Det er en budsjettsak, men send en ny søknad med ny og oppdatert informasjon, så skal vi se på det igjen.

— Hun var så positiv som hun kunne være. Jeg har forståelse for at hun ikke kan gi oss penger over bordet, sier Mæland.

— Jeg oppfattet at vi fikk et nytt forsøk. Vi kan ikke klandre Kleppa for det forgjengeren hennes ikke gjorde.

Opplysningene om områdeproblemer i Bergen virket å komme overraskende på både statsråden og rådgiver. Det har byrådslederen liten forståelse for.

— Det må skyldes kunnskapsløshet. Denne regjeringen vet ikke hvordan situasjonen er i andre store byer enn Oslo, sier Monica Mæland.

— Jeg forventer at en regjering har kunnskap om kongeriket Norge, og kongeriket Norge er mer enn Oslo. Jeg tror ikke de tør å overse Bergen neste gang.

Hva synes du om regjeringens behandling av Bergen? Si din mening i feltet under!

Bjørn Erik Larsen