— Bryter dere givernes bestemmelse?!

Vestlandske Kunstindustrimuseum har sitt på det tørre.

— I gavebrevet fra Sara Bull, Ole Bulls hustru, står det at Sara eller hennes etterkommere kan dispensere fra bestemmelsen, og vi har fått dispensasjon, forsikrer førstekonservator Trond Indahl.

Fiolinen er et klenodium. Ikke nødvendigvis fordi den var et av Ole Bulls instrumenter - han hadde flere - men fordi den faktisk er en av verdens tre eldste fioliner. I tillegg er den meget vakker. Den ble bygget av italieneren Gasparo da Salo i 1562, og snekken med englehodet er skåret av selveste Benvenuto Cellini, den kjente italienske gullsmed og billedhogger. Ikke rart at Ole Bull ble betatt da han så den hos en samler i Wien i 1839. Samleren ville ikke selge, men så gikk han hen og døde, og Ole Bull fikk kjøpe skatten i 1841.

Den ble ikke brukt på mer enn et fåtall konserter. Og i 1902 ble den gitt av Bulls enke til Bergen by, til forvaring i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Men i neste uke tas den ut av sitt spesialmonter for så å bli vekke fra hjembyen et års tid.

— Vi har hatt flere henvendelser om utlån, blant annet fra Italia, men har sagt nei. Denne gangen dreier det seg imidlertid om en norsk vandreutstilling, «Bare Bull», om Ole og hans kunstnerbrødre: maleren Knud, arkitekten Georg Andreas som satte sitt stempel på Oslo, og musikeren Edvard.

Utstillingen åpner på Ringve Museum i Trondheim, fortsetter til Oslo Bymuseum og kommer til Bergen neste sommer. Til brødrene Bulls hjemby her fiolinen har stått urørt i 100 år.

MED DISPENSASJON: En av verdens eldste og vakreste fioliner skal nå på vandring, og førstekonservator Trond Indahl forsikrer at de har fått dispensasjon fra bestemmelsen om at den aldri må lånes ut.<p/>FOTO: ARNE NILSEN