Enutenlandsk mann omkom under klatring i den islagte fossen Kjørligrovi iRåsdalen mandag kveld.

Politiet iSogn og Fjordane bekreftet i 21.30-tiden at klatreren var omkommet. Sent mandag obbet redningsmannskapet fortsatt med å ta mannen ned til nærmeste vei.

Klokken17.40 fikk politiet melding om at en klatrer hadde falt ned en islagt foss iLærdal. Klatreren var en mann i et utenlandsk klatrefølge på fire. Årsaken tilulykken er foreløpig ikke kjent.

Falt iislagt foss

I20.30-tiden ble klatreren funnet av sine eget følge, som hadde klatret nedfossen.

— Han erfunnet av det klatrefølget som har vært med ham. Det er helsepersonell på veitil det aktuelle stedet. Det er opplyst at han er hardt skadet, saoperasjonsleder Inge Værøy ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Senere erdet altså bekreftet at mannen omkom.

Stedet låslik til at luftambulansen ikke kom til.

— Dette er etområde som ikke er særlig fremkommelig, sier Værøy.

Råsdalen eren sidedal til Lærdalen, og ligger langt fra nærmeste vei.

Utenlandskklatregruppe

Da meldingenom ulykken kom inn ble det satt i gang en stor redningsaksjon. To alpineredningsgrupper ble fraktet fra Jostedalen og Ål av ulike helikoptre fraLuftambulansen.

I tilleggble politi og folk fra Lærdal Røde Kors mobilisert.

Klatreren eren del av en utenlandsk gruppe som drev klatring. Ifølge NRK skal mannen skalha falt flere hundre meter. Da klatreren falt, skal resten av følge ha begynt åklatre ned. De var de første som kom frem til klatreren.

Det erdårlig mobildekning i området, noe som førte til at kommunikasjonen mellom redningsmannskapeneog politiet var mangelfull. Mannskapene måtte et godt stykke vekk fra åstedetfor å få dekning slik at de kunne formidle hva som skjedde.

BT følger saken