— Etter det som har kommet frem i kveld, kan jeg ikke si at jeg har lyst til å sende guttungen på skolen i morgen, sa en bekymret mor. Foreldre sto frem i tur og orden, og fortalte om hvordan deres barn hadde vært plaget med ekstrem hodepine, sterk kvalme og store konsentrasjonsproblemer. De har blitt sendt til fastlege og spesialister, uten å ha fått annen hjelp enn stadig sterkere medisiner mot smertene.

— Jeg trodde det bare var min sønn som var plaget. Dette er veldig skremmende å høre, slo en av møtedeltakerne fast.

— Så lenge vi ikke vet hvor farlig dette er, må vi være føre var. Vi kan ikke gamble med barnas helse, påpekte en annen.

Ble mer bekymret

Hensikten med møtet som ble holdt i går, var å dempe engstelsen til foreldrene. Det lyktes ikke. Flere ga uttrykk for at de nå var mer bekymret enn de var da de kom. Man vet ikke hvor farlig det er å bli eksponert for denne spesielle, sjeldne sopparten - og selv om man tror at skaden er begrenset til de delene av skolen som nå er stengt, kan ingen utelukke at giftstoffene er spredt til andre deler av bygget.

Siden høsten 2001 har elever og lærere klaget over helseproblemer som hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker etter opphold i en spesiell del av skolen. Bergen Bygg og Eiendom (BBE) har foretatt flere undersøkelser, men uten å finne ut av problemene før nå i det siste.

I slutten av forrige uke fikk man en foreløpig rapport fra amanuensis Finn Langvad ved mikrobiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Rapporten fastslår at det ser ut for å være til dels store konsentrasjoner av den sjeldne sopptypen stachybotrys chartarum i tre klasserom og en korridor. Dette er en alvorlig inneklimasopp.

Kommunen arbeider nå med å finne erstatningslokaler, slik at undervisningen ved skolen kan gå som normalt. Innleie av brakker er et av alternativene som det nå jobbes med.

Mistanke lenge

Haukedalen skole ble inneklimagodkjent i september 2000. Da det ett år senere kom klager fra lærere og elever i ett av klasserommene på dårlig inneklima, ble dette midlertidig stengt. I november i fjor ble det stengt på ny, igjen etter at lærere og elever hadde mistanke om at inneklimaet var dårlig. I februar ble også naboklasserommet stengt.

Så langt Bergen kommune kjenner til, er det første gang denne sopptypen er påvist i skolebygg.

Vanskelig å finne

Kommunens folk må lete mer eller mindre i blinde når soppforekomstene skal lokaliseres nærmere. Undersøkelsene vil bli satt i gang allerede i løpet av denne uken. Trolig må innvendige vegger, tak og golv rives.

— Vi ble varslet om saken på fredag. Vi trenger noen dager til å områ oss, og snakke med de rette fagfolkene. Ale spørsmål og oppfordringer fra møtet vil bli brakt videre, lovte bydelsdirektør Marit Strøm.