— Vi har stengt et klasserom etter pålegg fra Helsevernetaten, sier rektor Atle Myking ved Søreide skole til bt.no.

Klasserommet ble stengt umiddelbart onsdag ettermiddag.

Muggsopp

— Vi hadde selv bestilt en rapport fra Cytox for å sjekke fuktskader og muggsopp. Da rapporten kom i går, stengte helsevernetaten klasserommet umiddelbart. Det er gjort ut ifra «føre var-prinsippet», sier rektor Myking.

Cytox vil starte arbeidet med å fjerne alt fuktskadet materiale førstkommende mandag.

- Har dere alternative klasserom for elevene?

— Skolen er sprengt, men vi skal klare å finne løsninger.

- En sopp vi ikke liker

— Vi har fått bekymringsmeldinger fra foreldre ved skolen. Dette er en gammel skole uten skikkelig ventilasjon. Muggsopp er det alle steder, men i Cytox-rapporten fant vi en sopp vi ikke likte. Derfor stengte vi klasserommet umiddelbart, sier overlege Arve Bang i etater for helsetjeneste i Bergen kommune.

- Hva slags sopp er dette?

— Den heter stachybotrys charatarum. Det er en sopp som vi ikke er så glad for å ha, fordi den har et litt høyere potensial for å skape sykdom. Når vi fant en bitte liten mengde av denne i Cytox- rapporten. Nå stenges rommet til alt fuktskadet materiale er avdekket, fjernet og erstattet med nytt. Og selvsagt alle fuktlekkasjer stenges. Det vil bli foretatt nye målinger før elevene kan ta i bruk klasserommet igjen, sier overlege Bang.

- Ingen umiddelbar helsefare

- Er dette farlig for elevene?

— Nei, det er ingen umiddelbar helsefare for barna så går der, sier Bang.

Her kan du lese mer om hvordan soppskader utbedres.