. Frøken het Synnøve Berg og var fra Fana. Det ble starten på et fellesskap som har holdt i 47 år. Klassen har med få unntak møttes til klassefest hvert femte år og fremmøte har vært på rundt 95 prosent.

Selve festen gjennomføres med fast ritual: Velkommen ved Helge Olsvold. Deretter selvdiktet klassesang med innlegg fra smått og stort som skjedde de syv årene på folkeskolen. Det var ikke småtteri vi fant på! Deretter opplesning av meldinger fra «frøkens» meldebok som en av elevene var så lur å ta vare på. Her et par utsnitt fra meldeboken som var ment som tilbakemelding fra faglærere:

«Anne, Helge forstyrrer med kommentarer og mas». Henning, Terje og Rune er luta late. Ellers meget bra». 1.10.1966.

«Klassen bråker redselsfullt på gangen før sangtimene. Rune på gangen p.g.a. utidig bemerkning». 22.10.1966.

«Terje klarer ikke å holde munnen sin igjen når han skal. Da han kom med sitt «Kan 'kje falle meg inn!» ble han satt på gangen der han rettelig hører hjemme». 30.11.1966.

«Øivind, Arnljot, Per Gunnar, Per Rolf, Henning, Jan Egil har lest på engelskleksen i friminuttet. Henning og Arnljot leste også i går.» 30.09.1964.

Klasse 7C Sandviken skole 1967 treffes 19. oktober på Gamle Bergen til feiring av 40 års jubileum.

MØTES IGJEN: Øverst fra venstre: Trond Wiland, Albert Nielsen, Atle Jacobsen, Anne-Grethe Solheim, Øyvind Ask, Per-Gunnar Frantsen, Elin Pedersen, Rune Nyegaard, Arne Nilsen. Midten fra venstre: "Frøken" Synnøve Berg, Helge Olsvold, Henning Knudsen, Toril Sveri, Sissel Bergsvik, Per-Rolf Mjelde, Jan-Egil Hammer, Kjell Nyhamn. Nederst fra venstre: Annbjørg Hansen, Kari Meling, Randi Iversen, Ingunn Andersen, May Sorgendal og Bente Dahl. (Jentene med pikenavn).