Bergensfirmaet Sway har fått konsesjon til å sette opp en 160 meter høy vindmølle på Ljøsøyna i Øygarden.

— Vi er veldig glade for at myndighetene har behandlet konsesjonen så raskt. Det viser at de har tro på prosjektet, sier finansdirektør Michal Forland i Sway.

Venter på støtte

Men det er fremdeles et stykke igjen før testturbinen kan settes opp i Øygarden.

Sway venter nå på finansieringsstøtte fra Enova for å få realisert vindmølleplanene. Nøyaktig hvor mye vil ikke Forland ut med.

— Vi har søkt om et større beløp, som ledd i regjeringens satsing på fornybar energi. Vi er nødt til å få inn slike insentiver for å få realisert dette. Det koster å bygge en slik prototype, sier han.

Forland regner med å få svar fra Enova utpå nyåret, og i mellomtiden jobber han og de 16 andre ansatte i Sway videre med å planlegge og utvikle konstruksjonen.

Midlertidig installasjon

Vindmøllen skal stå i Øygarden i to til fem år. Senere er planen å sette opp vindmølleparker langt til havs.

Når vindmøllen er ferdig skal én turbin på denne størrelsen kunne levere rundt 10 megawatt, nok til å dekke strømbehovet til 2000 husstander.

— Dette er en test av noe som senere skal stå ute i havet og ute av syne. Men selve testingen er det lettere å gjøre på land, sier Forland.

Nesten bare velvilje

Konsesjonssøknaden gikk raskt gjennom hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), trolig mye takket være at det var få protester mot prøveprosjektet.

Norges Miljøvernforbund går sterkt imot konsesjonen i sin uttalelse, både av frykt for at vindmøllen skal skape støyforurensning og av hensyn til fugletrekk i området.

NVE har imidlertid konkludert med at utprøvingen trolig ikke vil få noen negativ virkning for fuglebestanden i området, fordi det bare skal settes opp én turbin. Når det gjelder støy forutsettes det at lydnivået måles og at prøveprosjektet holder seg innenfor støybegrensningene i forurensningsloven.

Øygarden kommune er på sin side enstemmig positive til at testturbinen settes opp i industriområdet Naturgassparken, og de andre som har uttalt seg har ikke hatt store motforestillinger mot prosjektet.

— Vi er glade for den velvillige innstillingen til Øygarden kommune. Det ser vi på som en tillitserklæring, sier Forland.

I samme konsesjonsrunde fikk Vestavind Kraft AS konsesjon til å bygge og drive inntil tre flytende vindmøller utenfor Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane.