Da må Statens vegvesen søke politiet om tillatelse til å opprette det nye feltet.

Dagens kollektivfelt langs Rv. 580 Flyplassvegen, fra Birkelandskrysset til Rådal (i begge retninger), skal skiltes som sambruksfelt for buss, taxi og personbiler med tre eller flere personer i bilen.

Prøvedriften for ordningen skal evalueres før det tas beslutning om tiltaket skal være permanent . I prøveperioden skal det også innhentes uttalelser fra relevante myndigheter og organisasjoner som skal supplere evalueringen.

Saken skal videre til behandling i Komite for miljø og byutvikling.