Prøveordningen ble vedtatt i komité for miljø og byutvikling i kveld.

Ordningen betyr at personbiler med tre eller flere i bilen kan kjøre i samme felt som busser og drosjer, og skal vare i seks måneder.

Høyre fikk flertall for at det etter at de seks månedene er gått, må evalueres om man heller skal sette grensen til to eller flere i bilen, samt å inkludere nyttetrafikk. Pensjonistpartiet fikk flertall for at også forflytningshemmede burde kunne bruke sambruksfeltet.

SV og RV stemte imot prøveordningen, som de frykter vil hindre kollektivtrafikken å komme frem.

Flertallet av partiene går inn for en prøveordning med sambruksfelt i det dagens kollektivfelt mellom Birkelandskrysset og Rådal på Flyplassvegen.