Et flertall av partiene gikk inn for å innføre gebyr på bruk av piggdekk da saken var oppe i Komite for miljø og byutvikling i dag. Alt tyder dermed på at avgiften blir innført, slik BT skrev i forrige uke.

En vanlig personbil vil måtte betale 1200 kroner i piggdekkavgift. Blir man tatt i å kjøre med piggdekk uten å ha betalt avgiften, venter det er gebyr på 750 kroner.

Samtidig blir det innført en panteordning for piggdekk frem til nyttår. Ordningen gir bilistene 200 kroner for hvert piggdekk som byttes ut i piggfritt. Saken skal opp i bystyret før avgiften er formelt vedtatt.

Arkiv