• Dette skal vi løse. Det meste av senderutstyret på «Kvikk» er tilgjengelig og resten kan skaffes hvis det blir nye målinger.

Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed, prosjektansvarlig for den nye oppfølgingen av «Kvikk»-saken i Sjøforsvarets «Prosjekt HMS Sjø», avverget for to år siden at «Kvikk» for andre gang i fartøyets historie ved et arbeidsuhell gikk tapt for videre undersøkelser.

Den opprinnelige «Kvikk» ble hugget opp i mai 1996, men ble bygget opp igjen på skroget til et søsterfartøy i 1997 slik at Sjøforsvaret kunne måle stråling om bord. Siden lå det rekonstruerte fartøyet ved MTB-havnen på Haakonsvern før det i vinter ble slept inn i en hangar.

— Jeg fikk i 2004 en telefon fra en person som hadde ansvar for å finne målfartøyer til en skarpskytingsøvelse med torpedo på Trænabanken. Han spurte om vi hadde noe imot at de senket den gjenoppbyggete «Kvikk». Heldigvis var han våken nok til å kontakte oss, ellers hadde vi hatt et problem i dag, sier Koefoed.

Realistisk situasjon

Han har i det siste hatt det travelt med å få oversikt over tilstanden til den rekonstruerte «Kvikk» slik at Forsvarsdepartementet kan gi klarsignal for nye målinger av stråling om bord.

  • Senderutstyret er demontert, men er stort sett intakt. Antennen til våpenkontrollradaren mangler, men den dukker nok opp den også. Den tekniske staben i Flo/Sjø lover at alt skal være på plass hvis nye målinger blir bestemt, og målingene skal denne gangen ligge så tett opp til den realistiske situasjonen på «Kvikk» som mulig, sier Koefoed:

— Det skal eventuelt måles med full styrke på senderne, ikke redusert effekt som sist, og påvirkningen fra alle sendere når de var aktive samtidig skal undersøkes.

Ut på fjorden

— Sist ble det målt mens fartøyet lå ved kai. Må «Kvikk» ut og seile igjen?

— Fartøyet flyter, men det er ikke sikkert motoren går. Det holder kanskje å slepe det ut på fjorden. Om «Kvikk» må gå for eget maskineri blir det ikke med 32 knops fart som i velmaktsdagene.

— Hva koster nyutrustningen?

— Fartøyet må restaureres igjen og det kreves en god del service og vedlikehold for å få alt til å virke som det skal. Kostnadene er foreløpig grovt anslått til tre millioner kroner, sier Vilhelm Koefoed.

Han understreker at nye målinger kan gi ny kvalitativ informasjon om strålingen «Kvikk»-besetningen var utsatt for:

— Tidligere målinger har bare forholdt seg til grenseverdier for farlige strålingsnivåer. Nå vil vi med personbårne måleinstrumenter få vite hvor høy strålemengde den enkelte eksponerte fikk.

KNUT STRAND