Slik blir Solheimsviken

— Vi starter gjenfylling i bukten utenfor så snart kommunen gir grønt lys, sier administrerende direktør i G.C. Rieber Eiendom, Bjart Nygaard, til Bergens Tidende.

— Vi har inne planforslag om å lage en ny stor messehall på 7000 kvadratmeter, søyleløs og med åtte til ti meters høyde. Det er fundamentet i planen.

— En ny storstue for Bergen?

  • Ja. Meningen er å lage en fleksibel hall som kan deles opp etter behov - og som kan anvendes som én stor hall, til store arrangementer. Til nær sagt alt, unntatt fotball.

— Hvor mange mennesker skal den da romme?

Rundt 10.000 tilskuere

— Jeg har ikke finregnet på det, men jeg vil regne med at det vil være plass til opptil 10.000 personer, for eksempel på en konsert, sier Nygaard.

Planen omfatter videre ca. 13.000 kvadratmeter nye næringslokaler anlagt på toppen av hallen, og foran hallen på fylling og søyler i den nåværende bukten.

— Hva er tidsplanen?

— Det avhenger av kommunale tillatelser. Realistisk vil jeg si at det vil ta mellom fem og ti år før anlegget er ferdig, sier Nygaard. Han har ennå ikke klart hva regningen vil bli. Men med en pris for nye næringslokaler på mellom 13.000 og 20.000 kroner i dag, så vil 20.000 kvadratmeter raskt innebære investeringer på i størrelsesorden 250 millioner kroner.

Når den nye messehallen er ferdig er planen å rive dagens Arenum, noen steinkast borte. Tomten her vil gi rom for nyutvikling i Solheimsviken.

Bygger også «Beddingen»

Rieber Eiendom er også i gang med et annet nytt prosjekt i Solheimsviken. «Beddingen» er nytt kompleks på 5000 kvadratmeter, som skal bygges over et av dagens parkeringsområder.

— Dette er regulert område. Prosjektet trenger bare en byggeanmeldelse. Vi håper på oppstart av dette til neste år, deretter ett års byggetid, sier Nygaard.

I dag har G.C. Rieber Eiendom ca. 40.000 kvadratmeter med næringsarealer i Solheimsviken.. Messeområdet og «Beddingen» vil gi en økning til 65.000 kvadratmeter. Til fradrag kommer 4300 kvadratmeter som forsvinner når gamle Arenum ryddes for nye prosjekter.

— Oppbyggingen av Solheimsviken innebærer lange prosesser, og det tar mange år før området er ferdigutviklet, mener Nygaard.

Godt mottatt

Reiselivsdirektør Ole Warberg er positiv til planane om en stor spesiallaget arena for store messer og konferanser.

— De arenaer vi i dag har for større arrangementer er ikke spesiallaget for dette formålet. En slik arena i sentrumsnære Solheimsviken vil være gledelig, sier Warberg.

Han får støtte av Bergenfest-sjefen Frank Nes.

— En storhall med plass til de store arrangementene vil være kjærkomment, sier han til Bergens Tidende.

NY STORSTUE: Arbeidet med å rydde området som skal gi plass til et nytt messeanlegg med plass til 10.000personer og 13.000 kvadratmeter nye næringsarealer er i full gang. Bukten mellom de to kaiutstikkerne skalfylles igjen.
Knut Strand