Fra i dag, mandag, er det ikke lenger mulig å kjøre fra Lyderhornsvei ut på rv. 555 mot Bergen sentrum ved Liavatnet, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Til neste sommer

Påkjøringen blir stengt helt frem til sommeren 2014. Dette er det første fase i en serie trafikkomlegging som skal skje etappevis fram til november i år (se grafikk).

— Dette vil den daglige bilist i området merke godt, advarer Statens vegvesen.

Årsaken til at trafikken nå legges om, er at Statens vegvesen i forbindelse med byggingen av Ringveg Vest, skal bygge en ny bro over rv. 555 like før Lyderhorntunnelen.

Når broen står verdig, skal trafikken ledes over denne og videre inn og ut av den nye Knappetunnelen mellom Sandeide og Liavatnet i 2015.

- Beste løsningen

— Vi kan ikke ha trafikk under broen i byggeperioden. Etter å ha utredet ulike alternativer for omkjøring, ser vi at dette er den løsningen som blir minst problematisk for folks hverdag, sa Ottar Midtkandal, prosjektleder for Ringveg Vest til bt.no i fjor høst.

Arbeidet med den tunnelen fra Sandeide til Liavatnet går sakte, men sikkert fremover. 89 prosent av tunneltraseen er nå sprengt ut, og det gjenstår i underkant av en kilometer før denne delen av arbeidet er unnagjort, ifølge Statens vegvesen.