KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Arkitekt Eilif Broder Lund har tegnet nybygget. Han gleder seg over fylkesmannens avgjørelse.Nybygget med fire rommelige leiligheter skal kles med gråstein, glass og bronse og blir et flott prosjekt, hevder Broder Lund.Utbygger Svein Kjelstrup Olsen skal selv ha den øverste leiligheten på 220 kvadratmeter. Bergens Tidende skrev lørdag om striden rundt et byggeprosjekt i Fjellsiden. Nybygget blir liggende tett innpå naboeiendommen, som er et vernet hus tegnet av arkitekt Leif Grung. Dessuten kan det komme i konflikt med et planlagt terrassebygg på sørsiden. Bergenspolitikerne har godkjent nybygget. Men Gunnar Holmefjord, som har søkt om å få bygge på nabotomten, klaget saken inn for fylkesmannen. I går falt fylkesmannens avgjørelse: Byggetillatelsen blir stående, fastslår avdelingsdirektør Rune Øpsen Bødtker.I begrunnelsen for avgjørelsen får kommunen påtale for at nybygget ikke ble behandlet med utgangspunkt i den helt ferske kommunedelplan for Fjellsiden Sør. Men den blunderen endrer ikke realiteten, siden den nye kommunedelplanen ikke ville stilt krav til ny reguleringsplan for nybygget, fastslår fylkesmannen.Fylkesmannen finner heller ikke grunn til å slå ned på at kommunen unnlot å gi dispensasjon fra kravet til bebyggelsesplan. Ut ifra de vedtak som politikerne har gjort i denne saken, ville utbygger fått slik dispensasjon, skriver fylkesmannen.Naboene har påstått at bygget er høyere enn reguleringsplanen tillater. Dette avviser fylkesmannen. Til spørsmålet om byggeavstand til naboer fastslår fylkesmannen at nybygget riktignok vil ligge bare to meter fra tomtegrensen, men avstanden til naboens hus blir 16 meter. Såpass tett må man akseptere å bo i en by, fastslår statens representant i Hordaland.Cathrine Murstad, som er advokat for Gunnar Holmefjord, var i går ikke kjent med fylkesmannens vedtak, og ønsket derfor ikke å uttale seg.