Men generalforsamlingen, som pågår på bibelskolen på søre Bildøy i Fjell kommune, sa kontant nei til et forslag om full likestilling mellom kvinner og menn i organisasjonen. Dette forslaget fikk bare to stemmer. Et annet forslag om at kvinnene skal ha minst tre styreplasser, og dermed kunne ha hatt flertallet, nådde heller ikke frem.

Vedtaket innebærer at kvinnene kan få inntil tre plasser og mennene minst fire plasser i forbundsstyret, som har syv medlemmer. Kvinnene får heller ikke noe ansvar i åndelige og teologiske spørsmål. Generalforsamlingen vedtok nemlig også å etablere et hyrderåd, som skal bestå av fire menn. Dette rådet skal føre åndelig tilsyn og ta seg av teologiske lærespørsmål i organisasjonen.