JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

Så langt har det bare vært utført et prøveprosjekt i Trondheim, men nå ønsker altså helsemyndighetene et desentralisert tilbud. Dette går frem av et brev Helsetilsynet har sendt til Justisdepartementet.— Vi har medisinsk fagpersonell som kan starte denne behandlingen av innsatte i Bergen, sier psykolog og assisterende regiondirektør Leif Waage ved Kriminalomsorgen for Vest-Norge til Bergens Tidende.- Denne type behandling av innsatte seksualovergripere bør være tilgjengelig for de personer som ønsker tilbudet.Etter det jeg skjønner er ikke behandlingsopplegget spesielt komplisert. Men behandlingen må gis på riktige indikasjoner sier Waage.Han understreker at det ikke er alle typer seksualovergripere som vil bli hjulpet av denne behandlingen.

Forskningsprosjekt Et forskningsprosjekt på hormonbehandling, som fører til at sex-lysten blir redusert, har vært ledet av en gruppe i Trondheim. Gruppen består av personell ved Regional sikkerhetsavdeling Brøset, fengselshelsetjenesten ved Trondheim kretsfengsel og Regionsykehuset i Trondheim.

Desentralisering ønskelig Behandlingen bygger på frivillighet fra innsatte som er dømt for forbrytelser som voldtekt, incest, overgrep mot mindreårige eller blotting.-Vi må få på plass de faktorer som gjør det mulig å gjennomføre en desentralisert behandling av seksualovergripere, med Brøset i Trondheim som koordinator, sier fagsjef og psykiater Ellen Hagemo i Helsetilsynet til Bergens Tidende.- For å sette igang hormonbehandling av seksualforbrytere ved flere fengsel, blir det avgjørende å få til en dialog både med fengselsdirektørene og de nye regionkontorene innen Kriminalomsorgen, sier Hagemo.Brøset Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter er derfor bedt om å kalle inn regiondirektørene for Kriminalomsorgen til et informasjonsmøtet om det nye tilbudet snarest mulig.