Det er klart etter at en samlet komité for finans i bystyret onsdag kveld stemte for opposisjonens forslag om en høring. Høringen skal ha disse to temaene:

  • Når og hvordan byråd for byutvikling Lisbeth Iversen, byrådsleder Monica Mæland og byrådet generelt fikk vite om den økonomiske utviklingen i Bydrift.
  • Hvilke tiltak de satte i verk etter å ha fått informasjonen

Målet er at høringen skal avholdes i begynnelsen av mai, som en felleshøring for finanskomiteen og komité for miljø og byutvikling. Det skyldes at Bydrift inntil nyttår hørte til byråd for miljø og byutvikling, men nå er overført til finansbyråd Christine Meyer.

– Jeg har snakket med Ruth Grung (Ap, komitéleder for miljø og byutvikling) og vi er enige om å gjøre det sånn. Nå vil vi sette oss ned og avgjøre hvem som skal høres og hvem som skal kalles inn, sier Hilde Onarheim (H), komitéleder for finans.

Opposisjonen var fornøyd med at byrådspartiene ikke motsatte seg høring, men vil følge nøye med på det forberedende arbeidet.

– Vi vil stille krav om tema og hvem som skal kalles inn. Det er ikke snakk om å fire på de kravene. Her skal alle kort på bordet, sier Jørn Eggum (Ap) og Tina Åsgård (SV).

Finansbyråd Christine Meyer (H) redegjorde for arbeidet med å omstrukturere Bydrift. Hun lovet å legge frem en sak om dette for komiteen innen møtet 9. april.

– Vi vil jobbe raskt, av hensyn til de ansatte. De skal vite hva som skjer før de går til sommerferien, sier hun.

Mathias Furevik (Rødt) ba byråden om å utvide mandatet til prosjektgruppen til å se på forholdet innen hele sektoren for tekniske tjenester. Det innbefatter også Bergen Vann KF, Grønn etat og samferdselsetaten. Konsulentselskapet Ernst & Young har anbefalt en slik gjennomgang.

– Vi ser at det trengs en helhetlig gjennomgang, men det er et stort arbeid. Vår vurdering var at det brant såpass i Bydrift at vi måtte se på det foretaket først, svarte Meyer.

GRANSKES: Når fikk byråd Lisbeth Iversen og byrådet generelt vite om den økonomiske utviklingen i Bydrift? ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN