Gruppeledelsen i bystyret har i dag lagt siste hånd på gjeninnføringen av ordningen med bydelsstyrer.

En «regnbueallianse» bestående av Ap, H, KrF, V og Sp er enige om at bydelene skal få tilbake et eget politisk organ etter høstens valg.

Bydelsstyrene skal få uttale seg i reguleringssaker, de skal fordele støtte til lokale organisasjoner og avgjøre mindre byggesaker.

Prisen på nyordningen lå an til å bli nær 20 millioner årlig, fordi hver av de åtte bydelsstyrene skulle få to støttestillinger. Flertallet er imidlertid enig om å halvere tallet på stillinger.

Mandag skal bystyret banke på plass dette og de øvrige detaljene i bydelsstyreordningen.