Arbeidet ble offisielt satt i gang i Vallavik klokken 12.

Nøyaktig ett år etter at Stortinget ga hardingene byggeltillatelse for en bro over fjorden, flyttet gravemaskinen til E. Opedal & Sønner første grabfull med masse på Vallaviksiden.

Men først orienterte prosjektleder Øivind L. Søvik om arbeidet som nå skal gå kontinuerlig frem til broåpning i 2011. Styreleder i bompengeselskapet Hardangerbrua AS, Einar Lutro, fortalte at den første entreprisen hadde såpass rimelig prislapp at han kan senke skuldrene.

Fungerende regionvegsjef Kjartan Johan Hove overrakte et minne om hendelsen til entreprenør Eivind Opedal, som sa at "heretter går det bare en vei" — og pekte over fjorden til Bu.

For å få fortgang fra starten, ble det første spadetaket foretatt med gravemaskin.

Brua skal erstatte dagens ferjesamband mellom Bruravik og Brimnes.

Den 1.380 meter lange broen blir en av verdens lengste hengebruer, lengre enn Golden Gate i San Francisco. Kostnadene er anslått til vel 1,8 milliarder 2005-kroner. Brutårnene får en høyde på 186 meter over fjorden. Seilingshøyden er planlagt til 55 meter.

Prosjektet skal finansieres gjennom bompenger, fylkeskommunale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. Fremskrittspartiet hadde mange innvendinger mot saksbehandlingen. Partiet var meget skeptisk til finansieringsordningen og foreslo at staten skulle øke sin andel. Forslaget fikk bare Frps egne stemmer.

Stortinget har vedtatt at ferjesamarbeidet Kinsarvik-Utne-Kvanndal skal opprettholdes selv om brua blir bygd.

Les mer om Hardangerbrua her.

I GANG: Det første "spadetaket" tas.
ARNE HOFSETH
TALER OG FESTIVITAS: Styreformann i Hardangerbrua As, Einar Lutro, flankert av prosjektleder Øivind L. Søvik (t.v.) og fungerende regionvegsjef Kjartan Johan Hove.
KLARE FOR BRO: Prosjektleder for Hardangerbrua, Øivind L. Søvik (nærmest), fungerende regionvegsjef Kjartan Johan Hove, Magnar Lussand, tidligere styreleder i Hardangerbrua As, og Einar Lutro, nåværende styreleder.
ARNE HOFSETH