— Vi har signalisert at det blir gitt fellingsløyve. Det formelle dokumentet blir sendt ut i morgen tidlig, bekrefter fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal til Bergens Tidende.

I går ettermiddag fant fjelloppsynsmann Einar Fortun to nye sauekadavre i Bakkedalen i Jostedalen. Rapporten om disse funnene fikk Yndesdal til å gi klarsignal.

Bjørn, uten tvil

— Ingen tvil, disse dyrene er drept av bjørn. Vi har også funnet spor av dyret, sier Fortun etter å ha sjekket de døde dyrene, en voksen sau og et lam.

Fortun var da på vei til å sjekke enda et sauekadaver i samme område. Dette siste dyret har antakelig ligget en stund, mens et av de andre døde dyrene ble sist sett i live fredag.

I alt har streifbjørnen drept minst 11 sauer i Gaular, Fjærland og Jostedalen.

I Jostedalen er jaktlaget i ferd med å organisere seg. Først må bjørnen finnes, forteller formann i sankelaget, Arne Bjørk. Jaktlaget vil få med seg en hund som er vant til bjørnejakt, så hvis det bare blir funnet spor, kan det gå raskt å finne dyret.

50 år siden sist

— Hva vet dere om bjørnen som nå skal skytes, Yndesdal?

— Vi vet egentlig lite, for det er ikke funnet biologisk materiale som kan si oss om dette er et konkret individ som tidligere er registrert på Østlandet. Vi tror det er en ung hann som har gitt seg på streif. Dyret er jo observert så langt vest som i Gaular, sier Yndesdal.

Sist det ble skutt bjørn i Sogn og Fjordane er 50 år siden. Også den gang i Jostedalen, lengst øst i fylket og på grensen mot Oppland.

For 50 år siden var det bjørn på Vestlandet. Nå kommer dyrene over fjellet østfra.