Registrerte lisensjegere kan fram til og med 15. oktober felle inntil 18 bjørner i rovviltregionene Oppland, Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark.

Lisensjakten starter 1. september i de fire rovviltregionene. Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som åpner for lisensfellingen i henhold til den nasjonale målsettingen om en fast bestand av bjørn.

De 18 bjørnene fordeles slik: Fire i Hedmark, fire i Midt-Norge, fem i Troms og Finnmark og fire i Oppland.

DN opplyser på sine nettsider at lisensfelling iverksettes når bjørn er ansvarlig for store skader på bufe eller tamrein. Grunneierne må gi tillatelse før jegere med lisens kan sette i gang.

Den nasjonale målsettingen er at Norge skal ha 15 årlige ynglinger av bjørn. Lisensfellingen settes i verk selv om bestandsmålet ikke er nådd. DN legger til grunn i sitt vedtak at ingen av rovviltregionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst.

Dette er fjerde år at det åpnes for lisensfelling av bjørn. I fjor ble det gitt tillatelse til felling av 16 bjørner. Jegerne klarte å ta to av dem.

Hittil i år er det blitt registrert ni døde bjørner i Norge. Fem ble tatt etter vedtak om skadefelling, to ble skutt fordi de var nærgående og ikke holdt seg langt nok unna mennesker, en ble drept i påberopt nødverge, og en ung bjørn ble funnet død uten at årsaken er klar.

Hva synes du om bjørnejakt i Norge?