— Vi mener kommunen har påført oss en kostnad, som vi vil ha dekket. Vi mener også at tingrettens dom bygger på feil rettsanvendelse. Derfor har vi anket, og vi mener saken vår er god, sier direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel.

Da dommen falt i tingretten i fjor sommer, kalte byrådsleder Monica Mæland det en lykke for lokaldemokratiet. Frykter hun et tap i Gulating lagmannsrett?

Mæland tror på ny seier

— Nei. Det er alltid risiko forbundet med rettslige prosesser, men jeg har godt håp om at Bergen kommune skal vinne frem også i denne runden, sier byrådslederen.

Hun må stille som vitne også i lagmannsretten. Det er ikke noe hun gleder seg til.

— Men det er en del av jobben. Jeg skal forklare saken slik vi oppfatter den, og svare på spørsmål etter beste evne. Noen andre følelser til det har jeg ikke. Jeg har heller ikke noe nytt å bidra med i forhold til det jeg sa i tingretten, sier Mæland.

Skapte vekkelse i Bergen

Før bystyret sa nei til avtalen med Clear Channel, skapte saken et sjeldent stort engasjement i byen. I utgangspunktet var det stort flertall i bystyret for reklamefinansierte busskur. Men det store folkeengasjementet fikk både Ap, KrF og Venstre til å snu. I den endelige bystyrebehandlingen stemte bare H og Frp for, og dermed var løpet kjørt for Clear Channel.

I tingretten hevdet det amerikanske reklameselskapets advokater blant annet at det tok altfor lang tid fra kommunen utlyste konkurransen til saken endelig ble behandlet i bystyret. Det hevdet også at kommunen ikke hadde informert skikkelig om at konkurransen kunne bli avlyst.

- Viktig for lokaldemokratiet

— Jeg mener dette er en prinsipielt viktig sak for Bergen, og også for lokaldemokratiet. Det ville være svært uheldig hvis slike demokratiske prosesser skulle lede til et økonomisk ansvar, sier kommuneadvokat Helge Strand som fører saken for Bergen kommune.

Kommuneadvokaten mener han har jussen klart på sin side. - Norsk avtalerett er tydelig på at partene først påtar seg ansvar når en avtale er inngått. Det er standard juss at hvis forhandlinger brytes underveis, må hver av partene bære sine kostnader ved det. Dette fikk vi medhold i da tingretten behandlet saken, og det samme vil vi forfekte overfor lagmannsretten, sier Strand.

Hva synes du om Clear Channel-kravet? Si din mening i kommentarfeltet under!

BYSTYRET SA NEI: Avtalen med Clear Channel omfattet blant annet byens 900 busskur, tre nye offentlige toaletter og tre stasjoner med bysykler. Alt skulle reklamefinansieres, men bystyret sa nei etter stor folkelig motstand.
Nilsen, Arne
MÅ VITNE I RETTEN: Byrådsleder Monica Mæland.
Bergens Tidende
Nielsen, Rune
Bergens Tidende