Flertallet blir bredt, etter at Arbeiderpartiet på et gruppemøte denne uken bestemte seg for å slutte seg til avtalen.

Et mindretall på seks ønsket å stemme mot, men bøyer seg for flertallet i partiet. Ap godtar også at avtalelengden blir på 15 år. Da saken var oppe i komité for miljø— og byutvikling, tok Ap en protokolltilførsel på at slike avtaler ikke bør overstige 10 år.

Sp vil ha høring

Men Ap-gruppen samles igjen mandag for å vurdere et forslag om å utsette det endelige vedtaket, inntil saken har vært på høring.

Sp vil foreslå utsettelse og får støtte for dette hos SV og RV.

Sps Kjersti Toppe begrunner utsettelsen på denne måten:

— Saken er viktig og har skapt stort engasjement. Men det foreligger ingen høringsuttalelser, verken fra bydeler eller fra sentrumsforeninger eller andre. På samme måte som kommunen praktiserer høringer i saker om parkeringspolitikk, byfjellsgrenser og kommunalt eierskap, bør også høring gjennomføres i denne prinsipielt viktige saken før endelig vedtak fattes.

Selv om Ap støtter Sp er det tvilsomt om Toppe får flertall. Høyre, Frp og KrF går inn for reklemaavtalen og kan blokkere en utsettelse.

Splittet gruppe

I så fall vil Ap si ja til 15-års-avtalen.

— Vi hadde ønsket oss en avtaletid på ti år, men vil forsikre oss om at slike avtaler for fremtiden ikke overstiger ti år, sier Arne Jakobsen (Ap).

Jakobsen bekrefter at Ap-gruppen var splittet.

— Et par ønsket å bli fristilt, men vi ønsket ikke det i en så viktig prinsipiell sak. Da er det viktig å stå samlet, sier Jakobsen som bedyrer at det ikke var snakk om å bruke partipisken.

Det bekrefter Jan Kristoffer Mathiassen (Ap), som ønsket å si nei til byreklamen. Mandag vil han føye partiet og stemme ja:

— Det var en demokratisk avgjørelse, vi har tradisjon for å stå samlet i viktige saker. Jeg har ikke noe problem med det, sier han.