Hele 60 prosent av kvinnene i Hordaland er EU-motstandere. Bare 27 prosent sier ja. Blant de unge hordalendingene under 30 år, er 53,5 prosent mot EU, mens 28 prosent sier ja. Dette viser en ny undersøkelse fra Sentio Research.

— EU-motstanden har vært utbredt blant kvinner og unge i løpet av de siste 30 årene, sier professor og instituttleder ved Institutt for Sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Lars Svåsand.

Bedre utenfor EU

Svåsand forklarer kvinnenes EU-motstand med at mange kvinner er ansatt i offentlig sektor, i yrker med lavere status, og innenfor velferdssektoren. Her har EU-medlemsskap tradisjonelt blitt sett på som mindre attraktivt.

Han peker også på at likestilling mellom kjønnene av mange blir sett på som bedre i Norge enn innenfor EU. Dette kan være en annen årsak til kvinnenes EU-skepsis.

Når det gjelder de unges EU-motstand tror Svåsand at dette henger sammen med partipreferanse: Unge stemmer i stor grad på partier på venstresiden som sier nei til EU. Han tror også at spesielle saker som unge er opptatt av, kan ha innvirkning på forholdet til EU.

— Mange unge er for eksempel opptatt av miljøvern. Det er en generell oppfatning av at Norge er bedre på miljøvern enn de fleste landene i EU, blant annet derfor føler nok mange unge at man er bedre tjent med å stå utenfor EU.

Høyre og Venstre for

I Hordaland generelt er 51 prosent mot EU-medlemsskap, og 38 prosent for. 11 prosent er usikre.

— EU-motstanden har tradisjonelt vært stor i Hordaland. Dette skyldes blant annet at mange av dem som bor i fylket bor i distriktene, forklarer Svåsand.

Blant Høyre- og Venstrevelgerne i undersøkelsen er flertallet for EU, med henholdsvis 62 prosent hos Høyre-velgerne og 56 prosent hos Venstre-velgerne. Hos alle de andre partiene er EU-motstanden stor. Også blant Ap-velgerne er hele 53 prosent mot EU, mens 38 er for.

Aps store problem

— Dette er Arbeiderpartiets store problem: Toppene er for EU, mens grunnplanet i partiet er mot. Dette er svært lite partistrategisk, forklarer Svåsand, og legger til at denne tendensen også har vært stabil de siste 30 årene.

Opinionen i Norge er rett og slett bemerkelsesverdig stabil, kan professor Svåsand fortelle.

— De samme velgergruppene har tradisjonelt hatt samme holdning til EU bestandig. Dette til tross for at menneskene i de ulike gruppene skiftes ut etter hvert som tiden går. Unge og gamle er stort sett kritiske til EU, mens de mellom 30 og 50 år er Mer positive.