Bergens åtte planlagte, midlertidige barnehager er et steg nærmere realisering. De siste dagene er seks av åtte barnehager godkjent av byggesaksavdelingen, blant dem de omstridte barnehagene på Montana og Kristianborg.

Naboprotestene har vært sterke ved begge disse to. Dette til tross har planprosessen gått sin gang. Følgende midlertidige barnehager er godkjent av byggesaksavdelingen:

  • Storetveitmarken
  • Kristianborg
  • Aurdalslia
  • Godviksvingene
  • Olsvik
  • MontanaNygårdsparken og Skansemyren forventes ferdigbehandlet i løpet av få dager. Også de to er omstridt. Oppvekstbyråd Hans Carl Tveit håper å kunne komme motstanderne i møte. Særlig når det gjelder Skansen.

— Får vi godkjent nok plasser på de andre barnehagene, vil vi la være å bygge på Skansen, sier Tveit.

Byggesaksavdelingen har allerede gitt tillatelse til så mange midlertidige plasser, at om Nygårdsparken blir godkjent går Skansemyren klar.

— Når det gjelder Nygårdsparken er den behandlingen litt forsinket fordi plasseringen trolig blir litt endret etter naboprotester, sier Tveit.

Tydelig råd

Bergen kommune og byggesaksavdelingen har dermed valgt å se bort fra rådene fra fylkesmannen. I sin høringsuttalelse frarådet miljøvernavdelingen to av de åtte planlagte brakkebarnehagene.

— På Montanamarken mener vi en barnehage vil komme i konflikt med friluftsinteresser og barns lekemuligheter. På Kristianborg vil barnehagen fjerne en mye brukt fotballbane, sa førstekonsulent Øistein Aasland ved miljøvernavdelingen til BT i forrige uke.

Protestene og fylkesmannens råd har altså ikke fått konsekvenser for planprosessen. Men det er like fult fylkesmannen som til syvende og sist skal avgjøre en eventuell klagesak. Han kan for øvrig selv også klage på eget initiativ.

— Fylkesmannen er klagepart og har egen klagerett, men jeg kan ikke nå kommentere hva vi kommer til å ende opp med, sier Øistein Aasland, førstekonsulent Øistein Aasland ved miljøvernavdelingen.

— Vi har sakene til klagevurdering, men det er ikke det samme som at vi vurderer å klage.

Aasland understreker at en eventuell klagesak fra fylkesmannens miljøvernavdeling, vil bli behandlet av avdeling for juss.

De berørte parter har nå tre ukers frist på å fremme en eventuell klage.

Fornøyd

De 550 midlertidige barnehageplassene er helt avgjørende for om byrådet når sitt mål om tilbud om full barnehagedekning. Oppvekstbyråd Tveit er godt fornøyd med progresjonen i saken.

— Vi er et steg nærmere målet. Vi følger tidsplanen og har godt håp om at vi kan få tatt i bruk de midlertidige barnehagene som planlagt.

BRAKKEBARNEHAGER: Kanskje barna fra Kronen barnehage må finne seg andre lekeområder? Miljøavdelingen hos fylkesmannen mener at en barnehage på Montanamarken vil komme i konflikt med friluftsinteresser og barns lekemuligheter.
Bergens Tidende