Fortsatt er det ikke bestemt hvor bosset skal suges til og hvordan utbyggingen skal skje. Heller ikke at sentrum faktisk skal få bossug.

BIR er imidlertid utålmodig etter å komme i gang. Sentrumsgatene er hull i hull, og gravingen er langt fra over. Derfor har BIR bedt politikerne om fullmakt til å nedlegge rør i allerede åpne grøfter.

Klar med rør

Byrådet anbefaler bystyret å gi slikt klarsignal.

— Hvis bystyret gjør det, vil de første rørene legges på strekningen Kaigaten - Nygårdstangen, når gravingen for bybane og fjernvarme starter, sier Toralf Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i BIR Privat.

— Hva med alle gatene som graves nå?

— Der er vi for sent ute, sier Igesund og legger til: - Men vi rekker mange grøfter. Vi vil klare å dekke sentrum på en god måte.

Vil tilbakebetale

Byrådet vil gi BIR klarsignal for å bruke inntil 10 millioner kroner på boss-rørene. I mellomtiden utarbeides en plan for hele systemet, som bystyret kan si ja eller nei til. Blir svaret negativt, vil kommunen tilbakebetale det BIR har forskuttert.

— Når kan et bossug tas i bruk?

— Spørsmål om fremdrift og pris skal vi finne svar på i det videre planarbeidet. Der vil vi også se på organiseringen av arbeidet. BIR vil foreslå at kommunen og BIR etablerer et felles aksjeselskap, som står for utbyggingen av boss-nettet.

De foreløpige planene for bossuget dekker hele indre by, fra de nye boligområdene rundt Store Lungegårdsvann til langt ut i Sandviken. Her skal alt boss fra bedrifter og private suges under bakken til fire store boss-terminaler.

Overgangen til bossug beskriver Igesund slik:

— Å innføre boss-sug er som å gå fra kaggedo til vannklosett!