EIR STEGANE

— Det er helt sprøtt at mangel på teknisk utstyr skal være det som stopper en hel sak i år 2004, sier Kari Hjortås, bistandsadvokat for de tre søsknene som skal være utsatt for overgrep av sin far.

Barn under 14 år avhøres ikke på vanlig måte, men i såkalte dommeravhør. Det aktuelle dommeravhøret ble foretatt på Bergen politikammer allerede 16. juni i år.

Etterforskerne i saken har imidlertid ikke sett innholdet i avhøret ennå, fordi prosedyren et at den aktuelle tingretten skriver det ut, og sender det til politiet.

- Fare for kortere straff

Men Nordhordland tingrett har ikke klart å skrive ut avhøret som har ligget klart på en DVD i over tre måneder. For mens innspillingsutstyret i dommeravhørsrommet på politikammeret ble modernisert og digitalisert i vår, sitter Nordhordland tingrett fremdeles med bare gammelt avspillingsutstyr, altså båndopptakere.

— Når politiet får nytt innspillingsutstyr, må tingretten selvfølgelig få tilsvarende avspillingsutstyr. Det må Justisdepartementet sørge for. I verste fall kan dette ende med at den mistenkte får nedsatt straff på grunn av lang saksbehandling, sier Hjortås.

To slike saker ligger i øyeblikket på vent i Nordhordland tingrett. Hjortås sin sak er den som har ligget lengst.

Kan ikke avhøre faren

— Etterforskningen kommer ikke videre fordi politiet ikke har alle bevisene. De kan ikke kalle faren inn til avhør uten at alt er på plass. Dette er veldig frustrerende for ofrene i saken. De må vente enda lenger på at saken kommer opp, og ventingen er det verste, sier Hjortås.

Vanligvis tar det tre-fire uker å få skrevet ut et dommeravhør. I denne saken er det ennå ikke noen som vet når avhøret kan være klart.

— Vi har ikke den programvaren som skal til for å spille dette av på pc-ene våre. Jeg har forklart dette for Domstolsadministrasjonen som er ansvarlig for nytt utstyr, men de har ikke oversikt over problemet, sier Jan Sommersten, sorenskriver i Nordhordland tingrett.

Han har nå besluttet å sende avhøret tilbake til politiet og be dem om å levere avhøret bare som en lydfil.

— Hvorfor har dere ikke gjort det for lenge siden?

— Vi har hatt et håp om å få dette til. Vi ville låne utstyr av Bergen tingrett, men de bruker sitt hele tiden. Vi har til og med snakket om at noen kunne ta det med hjem, men det er ikke noen god løsning. I tillegg har det vært ferie, forklarer Sommersten.

- Det er bare å kjøpe utstyr

Domstolsadministrasjonen stiller seg undrende til situasjonen som har oppstått i Nordhordland tingrett.

— Det er meningsløst at det har tatt så lang tid å få skrevet ut dette. Nordhordland har frihet til å kjøpe inn denne type utstyr på egne budsjetter. Hvis dette viser seg å være et problem flere steder, får vi i Domstolsadministrasjonen ta ansvar, sier Erling Moe, avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen.

— Det er Politidirektoratet som leverer politiets utstyr. Snakker dere ikke sammen slik at denne type ting koordineres?

— Vi visste ikke at politiet hadde fått nytt utstyr nå, nei, sier Moe.

I Hordaland har Sunnhordland heller ikke det nødvendige utstyret, og det er grunn til å tro at det samme gjelder for Midhordland.