I dag fikk de ansatte i Flybussbergen en sms fra ledelsen. I SMS'en skriver Robert Aasmul i Flybussbergen blant annet:

«Vekkplassering på Flesland, samt Tide sitt fortsatt salg utenfor butikken og busstasjonen gjort at vi ikke klarte å utbetale lønn i dag. Dette er jeg veldig lei for, også fordi jeg ser hvordan dere står på og jobber for selskapets overlevelse. Imidlertid vil vi, dersom driften går som planlagt i helgen kunne betale ut deler av lønnen på mandag og resterende innen onsdag.»

Robert Aasmul bekrefter over BA at han har sendt ut denne meldingen til de rundt 50 ansatte.

Beskylder Tide

Dette er ikke den første konflikten for Flybussbergen i dag.

Ifølge Flybussbergen har Tide tatt seg til rette på holdeplassen i Olav Kyrres gate.

— De har fått pålegg i brevs form fra Statens vegvesen om at de ikke har tillatelse til å selge billetter utenfor vårt utsalg, sier Robert Aasmul i Flybussbergen.

— Det er riktig at vi har fått et brev i hende i dag, men det er bare tull at vi har tatt oss til rette. Vi har alltid stått i Olav Kyrres gate med vårt personell, repliserer konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

— Vi hadde dialog med Statens Vegvesen og politiet senest i fjor sommer, og fikk tilbakemelding at de ikke så noe problem med vår praksis.

- Dette er helt useriøst

På veggen utenfor Flybussbergen sitt utsalg har selskapet hengt opp brev fra Statens vegvesen hvor det står at Tide ikke har tillatelse å selge billetter.

— Dette er en helt useriøs måte å kommunisere på, sier konsernsjef Harkestad.

- Men det står jo at dere ikke har lov å selge billetter?

— Vi skal ha et nytt møte med Statens vegvesen den 24. februar om saken. Vi har snakket med dem i dag, og gitt utrykk for at vi ønsker en ordentlig prosess med myndighetene der også vi blir hørt i saken. Vi har avtalt å ha ny dialog over helgen, og har aksept for å drive salg og bagasjehåndtering inntil dette. Vi driver ikke en salgsbod. Vi har en liten tralle med en billettmaskin og betalingsterminal og hindrer ikke de gående, sier Harkestad.

- Har tapt 3,6 millioner kroner

Robert Aasmul i Flybussbergen hevder selskapet har tapt 3,6 millioner kroner på Tides billettsalg i sentrum.

— Det er klart vi sliter økonomisk når det ikke er mulig å drive selskapet med fri konkurranse. Det har vært en økonomisk berg- og dalbane siden vi mistet holdeplassene på Flesland, sier Aasmul.

- Har sjåførene dine fått lønn denne måneden?

— Dette er ikke noe jeg vil redegjøre for gjennom media. Interne forhold tar jeg direkte med våre ansatte, sier Aasmul.

Sammenhengende bråk

Flybussbråket i Bergen har pågått siden Tides monopol på kjøring av reisende til og fra Flesland ble opphevet i 2012.

Siden da har det vært nesten et sammenhengende bråk med anklager om økonomisk rot, kamp om passasjererog tildeling av holdeplasser på ulike vilkår.