1. I en kasse er det 60 epler. 12 er råtne. Hvor mange prosent av eplene er råtne?

2. På gården rommer melketanken 2500 liter. En ku produserer 16 liter pr. dag. Hvor mange dager bruker en ku på å fylle tanken?

3. Forkort brøken 32/80 så mye som mulig.

4. Olga jobber på et kontor og tjener kr 120 pr. time. Hun betaler 25 prosent skatt. Lønnen økes med 5 prosent. Hva blir den nye lønnen hennes? Og hvor mye får hun utbetalt etter at skatten er trukket?

5. Her er karakterene klasse 8C fikk på en prøve: 4-3-3-5-3-2-4-5-5-3-3-6-4-4-6-4-4-3-3-2-5-3-5-5-2. Lag en frekvenstabell, og sett inn resultatene. Finn middelverdi, median og typetall.

Klarte du alle? Fasiten finner du her!