Dommen mot Vie (43) ble avsagt av Bergen tingrett i dag.

Forvaringsdommen har en tidsramme på ti år, og en minstetid på seks år. Dette er i tråd med aktors påstand.

— Det er rettens oppfatning at forvaring er nødvendig for å gi samfunnet et tilstrekkelig vern,mener dommerne, som fastslår at saken er «særlig alvorlig da det gjelder spørsmålet om å verne mindreårige mot overgrep».

Dommerne slår fast at Vie «har klare pedofile trekk».

I tillegg må Vie betale ofrene 575.000 kroner i erstatning til sammen. Bistandsadvokatene krevde Vie for nesten 1,5 millioner kroner i erstatning til ofrene.

Fornøyd

— Jeg sitter og leser på dommen nå, og konstaterer at vi har fått medhold i det aller meste. Jeg er fornøyd med resultatet, sier aktor, statsadvokat Arild Oma.

Oma vil likevel ikke utelukke at det kan komme en anke fra påtalemyndigheten.

— Tiltalte er frifunnet for overgrep mot én av de rumenske guttene, det er det mest iøynefallende. Retten har funnet noen uklarheter i hans forklaring. Jeg mener at bevissituasjonen var ganske lik for alle de fornærmede. Men jeg vil ikke si noe ennå om sannsynligheten for at vi anker. Noe av det er også opp til Riksadvokaten å avgjøre, sier Oma.

Aktoren fra Vie-saken vil også se nærmere på at retten har utelatt «særlig krenkende måte» i vurderingen av noen av overgrepene. Det har å gjøre med når det ble tatt bilder i forbindelse med overgrep.

— Men som sagt: Vi er i det store og det hele fornøyd med dommen. Og vi fikk medhold i forvaring, et av de viktigste spørsmålene i saken.

Frikjent

Vie er frikjent for to tilfeller der han skal ha betalt umyndige for sex. I tillegg er han frikjent for overgrep mot en gutt i Romania.

I tillegg til å være dømt for seksuell omgang med mindreårige gutter, er Vie dømt for å ha betalt umyndige for seksuelle tjenester og for besittelse og produksjon av barneporno. I tillegg er han dømt for menneskehandel, siden han formidlet kontakt mellom en italiensk pedofil og en hallik i Romania som kunne skaffe mindreårige gutter.

Totalt var Vie tiltalt for overgrep mot 18 gutter: Sju i Norge, åtte i Romania og tre i Brasil. I retten erkjente han med visse forbehold skyld for et overgrep i Brasil, og tre forhold i Norge.

— Det foreligger ikke nevneverdig tilståelser... Det er gitt forklaringer som delvis dekker det som faktisk har skjedd, men dog med forbehold av slik art at det ikke kan sies å være tilståelser. For øvrig har også disse tilståelsene kommet sent i saken og begrenset til hva som er fremlagt av andre bevis, heter det i dommen.

Dommerne bemerker at ofrene i Romania «var fra enkle kår, var lett å lokke med utsikter til å tjene noen penger. De var i utsatte situasjoner som gjorde dem tilgjengelige for misbruk».