Det er varslet massive streikeuttak i Bergen kommune dersom det blir streik i kommunal sektor fra torsdag 27. mai.

Skoler og barnehager

Bergen kommune mottok fredag ettermiddag streikevarsler for over 2.500 ansatte. En mulig streik vil tidligst kunne starte torsdag 27. mai om morgenen.

— Dersom det blir streik fra kommende torsdag, vil dette bety at Bergen kommune blir sterkt rammet på svært mange områder, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

— Vi har imidlertid ikke full oversikt over hvordan de enkelte tjenestene vil bli rammet ennå. Detaljerte lister over hvem som blir rammet kommer senest tirsdag, sier han.

Listene vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider.

Det er mange som vil oppleve streiken på kroppen umiddelbart Robert Rastad, informasjonsdirektør

Åpen SFO

Ifølge informasjonsdirektøren vil sreiken få omfattende konsekvenser for barne- og ungdomsskoler og kommunale barnehager i bydelene Arna, Åsane og Fana.

— I praksis er det alle barne- og ungdomsskoler og kommunale barnehager i de tre bydelen som blir berørt, sier Rastad.

Han forteller at utdanningsforbundet har tatt ut 1400 medlemmer og at de fleste av dem er fra de tre bydelene.

— I hvilken grad det vil være mulig å holde deler av driften i gang, vil vi komme tilbake til over pinse, sier Rastad.

Rastad forteller at dersom det er mulig, vil de etablere tilsynsordninger i barnehagene og holde åpen SFO-ordninger.

— Her vil det komme detaljert informasjon om situasjonen for den enkelte skole og barnehage så raskt vi har fått oversikt, lover han.

— Dette komme vi til å gjøre automatisk. Vi har et ansvar i forhold til barn og gi dem et tilbud og også et ansvar overfor ansatte som ikke er tatt ut i streik.

Rammer hele kommunen

Også kemneren, parkeringsvakter, sentralbord i kommunen, pleie omsorgstjenester, byggesaksavdelingen og store deler av kommunens drift vil bli berørt.

— Hvis det blir streik er det mange som vil oppleve streiken på kroppen umiddelbart, sier han.

Kommunen har vært forberedt på dette en god stund. Nå håper de at de kan håndterer situasjonen på en best mulig måte og opprettholde et tilbud til bergenserne.

Det er sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte i kommunen.

LO

LO Stat har i dag offentliggjort oversikten over de 3757 personene som blir tatt ut i streik fra og med torsdag 27. mai, hvis Riksmeklingsmannen ikke finner en løsning innen den tid.

Organisasjonen leverte felles krav i lønnsoppgjøret sammen med YS Stat og Unio.

Streiken vil først og fremst merkes hos skattemyndighetene og barneverntjenesten, samt Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Totalt blir rundt 400 personer tatt ut i en eventuell streik i Bergen:

Etat Antall personer i streik
Bufetat 26
Skattekontoret 131
Skatteopplysningen 20
Skatteetatens IT- og servicepartner 4
Fiskeridirektoratet 49
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 21
Havforskningsinstituttet 92
Kriminalomsorgen 6
Politiet 1
Universitetet 48

Samme dag tar også Fagforbundet ut 700 medlemmer i Bergen kommune i streik, hvis det ikke oppnås enighet i forhandlingene. Her er fristen for megling satt til midnatt onsdag 26. mai.

Uttaket i fase 1 omfatter i hovedsak medlemmer innenfor administrasjon, teknisk personell og renhold, opplyser Fagforbundet.