Drøyt 30.000 personer går ut i streik fra onsdag morgen dersom ikke partene i det offentlige lønnsoppgjøret blir enige om fremtidens tjenestepensjoner.

Det har LO, YS, Unio og Akademikerne bestemt. Bare i Unio er mer enn 6300 medlemmer i kommunal og fylkeskommunal sektor streikeklare.

Barnehager og helse

Bergen kommune mottok fredag ettermiddag streikevarsler for nær 2700 ansatte.

— Bergen kommune blir sterkt rammet, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i en pressemelding, og legger til at de ikke har full oversikt over hvordan en eventuell streik vil gå ut over kommunens tjenester.

De fleste barnehagene vil uansett bli rammet. Alt pedagogisk personale i alle kommunale barnehager samt ved en del skoler vil tas ut i streik. Du kan se listen over skolene som berøres på Bergen kommunens sider.

En eventuell streik vil også ramme sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger, rehabiliteringstjenester og ulike administrative funksjoner i kommunene. Skatteoppgjørene stopper opp, og mange togavganger vil bli innstilt.

— Vi forhandler nå om en pensjonsfremtid for flere generasjoner Unio-medlemmer. Noe av det viktigste for oss er å beholde 30 års opptjeningstid og få en pensjon som tilsvarer 66 prosent av sluttlønn ved 65 år, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Helga Hjetland.

Tollsteder rammes

Også tollere ved fergehavnene i Oslo, Kristiansand, Bergen og Stavanger, samt tollansatte ved Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola vil tas ut i en eventuell streik.

En streik ved ferjehavnene i Oslo, Kristiansand, Bergen og Stavanger medfører at det ikke kan inn- eller utføres varer ved disse tollstedene. Folk bør derfor velge et betjent tollsted for ekspedering av varer.

For reisende vil det ikke bli mulighet til å fortolle varer på rød sone. Det betyr blant annet at man ikke kan ta med seg varer ut over kvoten ved passering av tollsteder som er berørt av streiken.

SCANPIX
RAMMES: Også helse- og omsorgssektoren vil bli rammet. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN