Kapellanen i Fyllingsdalen menighet er en fem prester som prestene selv har nominert til valget som finner sted til høsten.

Bispedømmerådet som er kirkens høyeste organ på Vestlandet, teller ti medlemmer. Bare biskopen er fast medlem. De andre ni skal velges til høsten. Prestene har bare en representant i rådet. Om Moe når opp i valget, står igjen å se.

Insidere tipper at det er Ivar Braut (55), som er prestenes favoritt til å vinne. Braut er sokneprest i Birkeland menighet i Fana, men også kjent for å engasjere seg i faglige yrkespolitiske saker for prestene.

Denne perioden har soknepresten i Fusa, Roar P Strømme, vært prestevalgt i bispedømmerådet. Han har frasagt seg gjenvalg.

Vraket

Egil Morland, kjent som konservativ prest og tidligere rektor ved Norsk Lærerakademi, er i dag en av syv leke medlemmer i bispedømmerådet.

Men nominasjonsnemden har ikke gitt han ny tillit ved neste korsvei. Men leder i nominasjonsnemnden, Madly Hannisdal, forsikrer om at det er ikke Morlands kristne-konservative ståsted som er årsaken til utelatelsen.

— Vi hadde en prinsipiell diskusjon om vi skulle nominere prester blant de leke kandidatene. Vi kom til at det ikke var rett av oss, sier hun.

Hun peker på at Morland fremdeles har mulighet til å nå opp ved den endelige nominasjonen. I mai er det nemlig fritt frem for kirkemedlemmene til å nominere sine egne "favoritter". Da kan kandidater som har skrftlig støtte av 100 medlemmer komme rett inn på den endelige valglisten.

Nye ansikter

Alt i alt har nominasjonskomiteen gitt plass til 18 leke kandidater på nominasjonslisten. Den mest kjente av de 18 ert tidligere Bergens-ordfører og eks-stortingsrepresentant, Ingmar Ljones (65). Blir KrF-politikeren valgt, går han inn i sin andre periode som fast medlem av Bjørgvin bispedømmeråd. I tillegg til Ljones, er også Catrine Halstensen (33), Bergen, som ble valgt inn

ved forrige valg, gitt nye tillit av nominasjonskomitien.

I dag er er også lederen Magne Skjeldal, Voss, Bodil Birkenes, Askøy og Henny Koppan leke medlemmer i bispedømmerådet. De er ikke med på nominasjonslisten fordi de har frasagt seg gjenvalg.

Men Haraldsplass-direktør, Terje Steen Edvardsen, (66) og tidligere fylkespolitiker for Senterpartiet, Nils Dagestad, (68) fra Voss har sjansen til å få nye styreverv om kirkegjengerne vil ha dem.

Fire unge

Gjennomsnittalderen på de nominerte leke kandidatene er 50 år. Kirkerådet har bestemt at 20 prosent av de nominerte skal være under 30 år.

— Vi har klart å oppfylle målet. Fire av de nominerte er 20-årene, sier Hannisdal. Disse er Bjarte Hetlebrekke (21) Bergen, Eivind Elseth (27) Bergen, Arnt Erik Nordheim (29) Sogndal og Julie- Ane Ødegaard (28) Bergen.

Også de leke ansatte skal velge en representant til bispedømmerådet. De får fem å velge mellom.