Elevene i klasse 10 D satt som tente lys under den lange hjemmelagede julelenken som slynget seg i taket. De var lutter øre til det politibetjent Roar Fosse hadde å fortelle dem om årets Hærverkskampanje for ungdomsskoleelevene i Bergen.

— Hallo mine venner, innledet Fosse, som har ansvar for Håstein skole sammen med Dara Nazari i arbeidet sitt i politiets ungdomsseksjon, og besøker skolen ofte. Han viste til hendelsen forrige dagen da det ble avfyrt bakkefyrverkeri i skolens matsal og elevene måtte evakuere to ganger på grunn av røykutvikling og branntilløp.

Bevisste elever

Likevel var det ikke derfor politiet og folkene fra Hærverkskampanjen var møtt frem på skolen i går. Rektor Eldbjørg Kortsen ble oppringt allerede i midten av desember og fortalt at skolen var valgt ut til den som skulle få representere alle de andre ungdomsskoleelevene i Bergen i Hærverkskampanjen dette året. Noe hun ble veldig glad for.

— Hendelsen med raketten er helt uvanlig hos oss. Det er lite hærverk på denne skolen, sa rektor Kortsen.

— Årets kampanje skal konsentrere seg om forsøpling av miljøet, men også den forsøplingen av oss selv som fører til vold og rusmisbruk, sa Fosse, som ønsket at kampanjen skulle føre til ansvarlige elever som var bevisste på hvilke valg de gjorde i livet.

Kan ikke tvinge

— Men hvordan kan vi tvinge folk til å gjøre de riktige valgene, spurte Tulin Oruch.

— Vi må fortelle og informere, vi kan ikke tvinge noen, for det er den enkelte som bestemmer hva som skal inn i hans eller hennes hodet, svarte Fosse.

Han fortalte elevene at det som var guttestreker og rampeting fort kan bli kriminelt når elevene har nådd den kriminelle lavalderen på femten år. Derfor satser de på ungdomsskoleelever i kampanjen.

Elevene Robin, André og Hege, alle med etternavn Faugstad, fortalte at de som regel forsøkte å gripe inn hvis de så noen som ble mobbet eller som gjorde andre gale ting. Men de mente det kommer litt an på situasjonen. Katrine Tvedt var litt usikker på hvordan hun vil reagere om situasjonen virkelig skulle oppstå.

— Er det mye som hærverk på skolen?

— Når det først skjer noe, så skjer det mye, og da kan det skje alvorlig ting, sa André Faugstad.

Stort forbedringspotensial

Tidligere har elevene fått en skoledagbok med samme tema som kalenderen.

— Jeg håper lærerne bruker dette opplegget med temaer som rus, hærverk, tagging, mobbing og uønsket sex. Det er ferdig laget og kan brukes i undervisningen. Men det er et stort forbedringspotensial her, mente informasjonsleder i politiet Trygve Hillestad, medlem av kampanjens styringsgruppe fra politiets side

— Hjelper det å informere om dette temaet?

— Det er umulig å registrere forebyggende arbeid. Forsikringsselskapene har prøvd, men det er vanskelig, svarte Astrid Skaali Wolden, leder for Hærverkskampanjen, som selv representerer forsikringsbransjen i styringsgruppen.

Årets kampanje er den 16. siden starten i 1989.

UTDELING:Politibetjent Roar Fosse deler ut Hærverkskalenderen til klasse 10 D ved Håstein skole på Laksevåg. Bak skimter vi elev Tulin Oruch.
Ørjan Deisz
GRIPER INN:Dehar ikke opplevdmye hærverk ogmobbing, mentror og håper atde hører til dengruppen som vilgripe inn dersomde ser noe. Detkommer an påsituasjonen, sierKatrine Tvedt(foran fra v.) ogHege Faugstad ogRobin Faugstad(bak fra v.) ogAndré Faugstad.
Ørjan Deisz