Der har de deltatt i en NATO-øvelse for å forberede seg til FN-oppdraget.

Den norske maritime styrken, som består av 120 norske befal og menige, skal være klar til innsats fra 25. oktober.

Basen blir i Limassol på Kypros.

MTB-ene skal samarbeide med tyske fregatter og forebygge våpensmugling langs Libanon-kysten.

KLAR TIL INNSATS: Om bord i lekteren «Condoc V» setter de norske MTB-ene i dag kursen mot Kypros, der de skal ha base under Libanon-oppdraget. Bildet er tatt da fartøyene ble dokket ut i Frankrike 24. september.FOTO: DIDIER SCMITT, DCN