Kommunen er, om nødvendig, også klar til å straffe seg selv.

— Nå har snøen ligget så lenge at det ikke finnes unnskyldning lenger, sier driftssjef Atle Kleppe i samferdselsetaten i Bergen kommune.

Nådig i romjulen

Kommunen har latt nåde gå for rett i romjulen og unnlatt å skrive ut gebyrer.

— Vi har likevel hatt folk ute og studert fortauene. Noen huseiere har gjort en god jobb, mens andre har sluntret unna, sier Kleppe.

I henhold til politivedtektene for Bergen er hver enkelt huseier ansvarlig for å holde fortauet langs sin eiendom ryddet for snø. Fortauet skal heller ikke være glatt. Kommunen har myndighet til å brøyte og strø for huseiers regning der de ikke har gjort det selv.

— Størrelsen på gebyret, 500 kroner, er likt i alle norske storbyer, opplyser samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Påminnelser

Bergen kommune har allerede minnet de store offentlige grunneierne om plikten til å rydde snø og is.

— De blir behandlet likt med alle andre grunneiere, og kan altså også ilegges gebyrer, understreker samferdselsdirektøren.

- Gjelder det også kommunen?

— Definitivt. Vi gjør ingen forskjell. Gebyret går i så fall til den avdelingen som har ansvaret, enten det er Bergen Kommunale Bygg, Grønn Etat, eller andre.

Også andre store grunneiere som Universitetet, fylkeskommunen, havnevesenet, Bergen kirkelige fellesråd og veivesenet kan ilegges forelegg.